Nå vil MHBR sjekke brannsikkerheten på hytta di

HYTTEFEIING: Foran: seksjonsleder Sigurd Hansen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. I midten står fra venstre Didrik Østby Martinsen, Arnstein Solheim, Hans Gråberg og Morten Svehaugen. Bak: 
Roar Solvang.

HYTTEFEIING: Foran: seksjonsleder Sigurd Hansen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. I midten står fra venstre Didrik Østby Martinsen, Arnstein Solheim, Hans Gråberg og Morten Svehaugen. Bak: Roar Solvang.

Artikkelen er over 1 år gammel

Rendalen og Våler er de første av 10 eierkommunene i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen, hvor feiervesenet skal ha feietilsyn på alle fritidsboliger.

DEL

– Feiing og tilsyn på fritidseiendommer ble lovpålagt i ny forskrift om brannforebygging 1. januar i 2016, sier seksjonsleder Sigurd Hansen.

Veldig godt mottatt

– Vi starter opp i Rendalen og Våler og skal drive på i uke 40-41, og delvis 42 (1. – 26. oktober). Alle som eier hytter og fritidseiendommer får et varsel på forhånd. Det er viktig at eier, eller stedfortreder er til stede for vi må gjøre et visuelt tilsyn med skorstein, ildsteder og se om det er behov for feiing. I tillegg sjekker vi røykvarslere og slokkeutstyr, sier Hansen.

– Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra oss, og det gis en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet, legger han til.

MHBR skal ha tilsyn ved alle fritidsboliger i de 10 eierkommunene. Foruten Rendalen og Våler betyr det Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal.

Hyttefelt først

Hovedprioritert av områder vil være hyttefelt i første omgang. Eiere av fritidseiendommer som ligger på mer spredt områder kan ta kontakt med feiervesenet for avtale.

I alt er det cirka 10 mann i MHBR som utfører tilsyn i Rendalen og Våler.

– I tillegg til feierformenn er det fire lærlinger og meg som er leder. Vi kjører to og to sammen og tar 15–17 hytter for dagen. Over alt blir vi godt mottatt, og det er veldig positivt. Etterpå skriver vi en utfyllende rapport som eieren får i posten, eller på mail, sier Hansen.

Til nå har feierne vært på mellom 200 og 300 fritidseiendommer.

– Vi skriver en anmerkning hvis det er mangler, men har så langt ikke registrert noen avvik. I den grad det er mangler så er det rundt skorsteinen, og så er en del slokkemidler over 10 år. Ellers er det bra med røykvarslere rundt omkring. Det er det viktigste, sier Hansen.

Artikkeltags