Branntilsyn avdekket flere feil og mangler ved Tynset Hotell: – Skal ikke skje!

Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen har etter branntilsyn ved Tynset Hotell avdekket flere feil og mangler. Nå de ber de plan- og bygningsmyndigheten i Tynset kommune om å vurdere bruksforbud i den nye hotellfløyen.