Branntilsynet ved Tynset Hotell: – Ikke fare for liv og helse, men kommunen har åpnet tilsyn

Tynset kommune slår fast at ingen av avvikene som ble avdekket etter branntilsyn ved Tynset Hotell i april utgjorde noen umiddelbar fare for liv og helse. Derfor er det ikke grunnlag for stengning av bygningen, men Støholen Entreprenør AS er pålagt uavhengig kontroll av bygget.