Av Åmots 21 brannmannskaper, er det bare to som ikke har førerkort på brannbil – brannsjefen er én av dem

For å unngå ulykker, har alle brannmenn i Åmot brann og redning kjørt utrykning den siste uken.