Brannvesen over hele landet er med på den viktige førjulskampanjen.

– Barneskoler i til sammen 165 kommuner, fra Alta i nord til Kristiansand i sør, får dermed delta i det vi mener er den aller viktigste julekalenderen, sier branninspektør Anders Øverby i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Det er dessverre ikke uten grunn at så mange brannvesen setter av store deler av november til å besøke skolene i sine områder.

– De fleste branner oppstår i boliger og vi står nå foran en travel og kald adventstid. Vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter, sier Øverby.

Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no).

Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler naturlig nok om brannforebygging.

Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slukkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt.

– Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem, sier branninspektøren.