Gå til sidens hovedinnhold

Bred støtte til planene for inntil 600 nye hytter på Budor

Artikkelen er over 1 år gammel

Løiten Almenning får bred støtte i Løten formannskap for å utvikle Budor Sør med nye hytteområder, leilighetsbygg og et velkomstsenter.

Allmenningsbestyrer Endre Jørgensen fulgte behandlingen i formannskapet onsdag og er glad for støtten fra et flertall av Løten-politikerne.

– Så hva skjer nå?

– Nå venter vi i 14 dager, sier Jørgensen og viser til at det er kommunestyret som gjør det endelige vedtaket 24. juni.

To uker er tross alt ikke lenge, mener allmenningsbestyreren. Han påpeker at det er to år siden planarbeidet startet.

Budor Sør er et område på om lag 3100 dekar, beliggende mellom Budor Gjestegård/Svaenlia og Budor skistadion. Her ser grunneier for seg at det kan bli mellom 450 og 600 nye hyttetomter. De nærmeste feltene rundt gjestegården planlegges utviklet med flere leilighetsbygg, samt et velkomstsenter og servicebygg med bedre kurs- og møtefasiliteter enn det som fins på Budor i dag.

Mest omstridt i planen har vært den gamle setervollen nord for Kuvegen, der Løiten Almenning ønsker å fortette med flere hytter. I formannskapet onsdag var det bare Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne som ønsket å skjerme seterlykkja. Høyre og Senterpartiet går for rådmannens forslag, som innebærer nedbygging.

Else Bjørke (Sp) begrunnet sitt standpunkt slik:

– Vi har fått bekreftet flere ganger at det er dårlig kvalitet på beitet, og området er delvis nedbygd fra før.

Ifølge rådmannen blir beiteinteressene ivaretatt ved at brukerne har fått tilbud om andre og bedre beitemarker et annet sted i kommunen.

Setervollen som i dag er i bruk til ski- og skileikanlegg, blir ikke berørt.

Ordfører Marte Larsen Tønseth (Sp) framholder at det er tatt mange hensyn i planen, og at den er i tråd med Løten kommunes vedtatte målsetting om å være en populær hyttekommune.

Bare Jon Lurås (MDG) er imot hele hyttesatsingen i Løtenfjellet:

– Vi bygger ned natur, og kulturminner overkjøres på samme måte. Jeg er ganske opprørt over at vi bare fortsetter å ture fram på denne måten. Vi må endre retning, sier Lurås.

Les også

Fraråder sterkt nedbygging av setervollene på Budor

Kommentarer til denne saken