Bredbåndsutbyggerne har så mye å gjøre at de ikke rekker å levere anbud

Bredbåndutbygging i Siljuberget, Bergeberget, Kynnberget og Styggberget ble lagt ut på anbud med frist 21. mai. Samtlige utbyggere har bedt om utsatt frist fordi de har så mye å gjøre.