Brønnsaken: – Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg blir ordløs og sjokkert

Kripos har ikke gjennom vannprøvene klart å finne årsaken til at vannet fikk en blågrå farge. Saken er derfor henlagt fra politiets side.