Den nasjonale ryddeaksjonen Coop rydder Norge gjennomføres i år fra 23. til 30. april. Siden aksjonen først ble gjennomført i 2018 har ildsjeler over hele Norge ryddet hele flere hundre tonn søppel fra naturen.

– Nå er våren her, snøen smelter mange steder, men dessverre er det også et sikkert vårtegn at forsøplingen kommer til syne. Med Coop rydder Norge ønsker vi å gjøre det enkelt for alle å delta i ryddeaksjoner, sier Simen Haslestad, butikksjef ved Extra Grindalsmoen i Elverum.

Under ryddeaksjonen deler Coop ut gratis ryddeutstyr i form av arbeidshansker og egnede søppelsekker, i flere hundre butikker over hele landet. I tillegg vil Norsk Gjenvinning plassere ut egne avfallscontainere ved de samme butikkene. Dermed skal det være enkelt for alle som deltar å bli kvitt søppelet som samles inn.

– Dugnadsånden vi ser hvert år under ryddeaksjonen er rett og slett utrolig imponerende. Dette er noe som engasjerer i alle aldersgrupper. Kunder, medarbeidere, familier, vennegjenger, lag og foreninger, barnehager og skoleklasser deltar og rydder nærmiljøet for plast og annet søppel på avveie, sier butikksjefen. Ved siden av å bidra til opprydning jobber Coop målrettet med å begrense bruken av plast. Bare de siste to årene har dagligvareaktøren fjernet hele 450 tonn med plastemballasje fra produkter i butikk. – Ryddeaksjonene utgjør en viktig og synlig forskjell for lokalmiljøet. Samtidig er det avgjørende å forebygge videre forsøpling. I Coop jobber vi med denne problemstillingen på flere fronter. Det endelige målet er å fjerne all unødvendig emballasje fra butikkene våre, sier Per Løberg Eriksen, bærekraftsansvarlig i Coop Norge.

– Kundene, som også er våre eiere, skal være trygge på at vi, ved siden av å drive gode butikker, tar ansvar for påvirkningen driften har på samfunnet rundt oss.

Slik deltar du i Coop rydder Norge:

  • Gå inn påcoop.no og se oversikt over deltakende butikker
  • Hent gratis ryddeutstyr i din lokale butikk
  • Fyll sekken med avfall på avveieReturner innsamlet avfall
  • Del dine ryddebilder i sosiale medier med #coopryddernorge