Da kommunen kom på befaring for å vurdere rivningstillatelse, var uthuset allerede revet

– Jeg beklager på det sterkeste, sier byggmester Ivar Bakke etter at hans firma Fagflis Elverum rev et gammelt uthus i Nordlivegen før rivningstillatelsen ble gitt.