Dag Rønning søker nye ledige lederjobber

Tidligere fylkesordfører Dag Rønning fikk ikke jobben som rådmann, men har nå søkt på to nye lederjobber i hjemkommunen. Engerdal.