Gå til sidens hovedinnhold

Dagbladet: Lovbrudd ved annenhver barnevernsinstitusjon

Artikkelen er over 2 år gammel

En gjennomgang av tilsynsrapporter fra 29 barnevernsinstitusjoner viser lovbrudd ved 15 av dem, skriver Dagbladet.

I et landsomfattende tilsyn ga Statens helsetilsyn fylkesmennene i oppdrag å finne ut om de som befinner seg på barnevernsinstitusjoner, får forsvarlig omsorg. Tilsynet pågår fortsatt, men Dagbladet har sett på rapporter fra 29 institusjonsavdelinger. De viser ett eller flere lovbrudd ved 15 avdelinger.

Ti institusjoner har en praksis som bryter med barnevernlovens krav om forsvarlighet, skriver avisen. Sju avdelinger har en praksis som er i strid med bestemmelsen om barnets beste. Både bemanning, kompetanse og styring trekkes fram i noen av eksemplene som er hentet fra rapportene.

– Eksemplene som Dagbladet viser til i det landsomfattende tilsynet, er alvorlige. Derfor jobbes det hele tiden med kvalitet og forbedringer og for å lukke avvik som tilsynsmyndigheten har gitt frist for å rette opp, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I fjor måtte et ungdomssenter i Bergen stenge etter avsløringer i avisen, og regiondirektøren i Bufetat vest gikk av i januar i år.