(Hamar Dagblad)

Etter det som for mange har vært en lang tids venting, er det nå klart for opptil 110 kilometer i timen på rykende fersk asfalt mellom Kåterud og Kolomoen på E6.

Det var samferdselsminister Jon Georg Dale som foretok den offisielle åpningen av den 12 kilometer lange strekningen tirsdag formiddag.

– Dette er det første av flere viktige steg vi tar for samferdsels her i området i denne omgang. Etter hvert skal vi åpne flere strekninger, og jeg ser fram til at vi har firefelt E6 på hele strekningen, sa samferdselsministeren da han klokken 10.30 tirsdag åpnet strekningen.

Om prosjektet

Nye Veier bygger ny E6 fra Kolomoen til Moelv i Hedmark. Veistrekningen er 43 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Hele strekningen skal åpnes i 2020.

Fremdrift

Høsten 2019 – delåpning Kolomoen – Kåterud (12 km)
Sommeren 2020 – delåpning Kåterud – Brumunddal (19 km)
Desember 2020 – åpning av hele strekningen (totalt 43 km) frem til Moelv i desember 2020

Fakta om strekningen Kolomoen - Moelv

43 km firefelts motorvei
Fartsgrense 110 km/t
Redusert reisetid med minimum ni minutter (basert på økt hastighet fra 80 til 110 km/t)
13000 – 18000 kjøretøy per døgn – mest mellom Hamar og Brumunddal
11 toplankryss
14 bruer på selve motorveien
17 overgangsbruer
33 kulverter
80 konstruksjoner
1 tunnel
1 km med ny firefelts riksvei over Midtstranda
40 km med lokalvei
10 km gang/sykkelvei
Støytiltak ferdig innen et år etter at vegen er tatt i bruk
1300 boliger er kartlagt som støyutsatt