Seks personer fra Sør-Østerdal har gått inn i styret i det aller ferskeste laget i Fortidsminneforeningen. Et styre med til sammen mange års erfaring, stor faglig kunnskap og et felles engasjement for å bevare kultur og historie.

  • Fortidsminneforeningen ble stiftet i 1844
  • 8.000 medlemmer i 50 lokallag
  • Sør-Østerdal lokallag er det yngste laget, og organiserer frivillige i Elverum og Åmot. Det ble stiftet 14. mars
  • 30 medlemmer

Tilstede på stiftelsesmøtet var Anne-Birthe Aakrann Eek, Anders Nordbakken, True Strand Schildmann, Arild Teppen og Ådne Coldevinn Djønne.

I tillegg deltok Bianca Wessel, styreleder i Fortidsminneforeningen Hedmark fylkesavdeling.

Mange ideer

– Det nye styret i Sør-Østerdal lokallag vil jobbe for å skape en møteplass for alle som har interesse for bygningsvern og tradisjonshåndverk. Lokallaget vil også fremme kunnskap rundt kulturminner og hvordan disse kan spille en sentral rolle for en bærekraftig stedsutvikling. Lokallaget vil se på muligheten for å samarbeide med andre frivillige lag og foreninger lokalt, skriver Wessel i en pressemelding.

– Fortidsminneforeningen er veldig fornøyd med at vi nå endelig får et lokallag for våre medlemmer i Åmot kommune og Elverum kommune. Styret er satt sammen av medlemmer med ulik kompetanse og bakgrunn og allerede på stiftelsesmøte kom det frem spennende ideer for aktiviteter fremover, sier Wessel.

Dette er styret

True Strand Schildmann, styreleder:

– Jeg er snart 48 år, utdannet bioingeniør og pedagog, har tre flotte gutter. Jeg driver gården Lillestu, Strand, som ligger helt sør i Stor-Elvdal kommune, her er det mye gammel bygningsmasse, som trenger vedlikehold og restaurering. Til gården ligger også jord, skog og fjellområder, hvor det også er hus og driftsbygninger. Jeg har vært medlem av Fortidsminneforeningen i noen år, og deltatt på en del kurs og arrangement i regi av Museene i Akershus, men også et kurs i komposisjonsmaling som Anno Trysil Engerdal museum arrangerte. Jeg har siden 2012 jobbet ved Natur Videregående skole, i Oslo. I arbeid med unge mennesker i videregående utdanning har jeg sett at det er et stort behov for å gi ungdommene en mulighet til å delta i praktisk arbeid, få utforske ulike arbeidsteknikker, ulike typer verktøy, og ikke minst få kjenne på gleden og mestringsfølelsen det gir å kunne skape noe selv, eller ta vare på noe som andre har laget, kanskje for veldig lenge siden.

Ådne Coldevin Djønne, styremedlem:

– Jeg er 27 år. Opprinnelig fra Oslo. Mastergrad i by- og regionplanlegger fra NMBU. Jobber som arealplanlegger i Elverum kommune, der jeg begynte sommeren 2020. Svært interessert i utformingen av våre omgivelser og hvordan god byutvikling, stedstilpasning og forvaltning av kulturmiljø (med mer) kan bidra til å skape tilhørighet og gode steder å leve. Jeg er også glad i å tegne, utforske områdene rundt meg, lese om spesielt byhistorie og arkitektur og friluftsliv.

Anne-Birthe Aakrann Eek, styremedlem:

– Jeg er 79 år og bosatt på Gaarder gård i Elverum. Drev eiendommen med kyllingproduksjon (avsluttet i 1998) og skog i 35 år til generasjonsskifte i 2016. Har nok alltid vært interessert i historie og kulturarv - og da særlig kombinasjonen bevaring og bruk. Gaarder er regulert til "bevaring landbruk" og vi har en stor utfordring i å ta vare på det gamle og opprinnelige og samtidig tilpasse oss moderne tider. Bor i dag i den gamle hovedbygningen - Gamlebygningen - som er bygget i 1862 i tidlig Sveitserstil. Bygningen har gjennom årene gjennomgått flere "ombygginger" innvendig, men eksteriøret er det opprinnelige. Har gjennom vel 40 år tilbakeført/restaurert det meste i 1. etasje - tilpasset til dagens bruk. Ønsker med lokalavdelingen av Fortidsminneforeningen å bidra til mer kunnskap om og forståelse for bygningsarv og bygningshistorie både i sentrale deler av distriktet - og i utmarka.

Anders Nordbakken, styremedlem:

– Jeg er 42 år. Fra Elverum, og bor i Elverum med samboer og ett barn på 1 år. Utdannet murer, og alltid jobbet som murer. Fikk interesse for gamle hus, når jeg flyttet inn i en Sveitservilla fra 1911 i 2016. Jobber i dag som kulturminnehåndverker på Klevfos Industrimuseum, og kunne få jobbe på et kulturminne til daglig er veldig spennende, og ikke minst lærerikt. Jeg begynte på Klevfos Industrimuseum i Februar 2021, og meldte meg like etter det inn i fortidsminneforeningen. Så jeg har vært medlem i ca ett år.

Ida Kristine Teien, styremedlem:

– Jeg er 37 år, og bor på et småbruk i Hogstadgrenda i Elverum. Til daglig arbeider jeg ved Anno museum avd. Norsk skogmuseum som konservator (NMF) og er utdannet kulturhistoriker. Jeg har også 15 års erfaring som lokal- og fylkespolitiker i ulike roller for Senterpartiet. I perioden fra 2014-2018 var jeg styremedlem i Norges husflidslag. Nå er jeg formannskapsmedlem i Elverum kommune, og har ellers både erfaring som lokalpolitiker for Senterpartiet som kommunepolitiker i Grue kommune og på fylkestinget som komiteleder for næring, samferdsel og miljø, og gruppeleder.

Arild Teppen, vara:

– Jeg er 51 år. Opprinnelig fra Trysil, bodd i Elverum i 25 år. Tømrer, arbeider som kulturminnehåndverker på Klevfos Industrimuseum. Har tidligere jobbet for Elverum kommune og som kulturminnehåndverker for Sysselmannen på Svalbard. Sitter også i styret i Fortidsminneforeningen Hedmark fylkesavdeling.