At det er bråk i Frankrike er ikke akkurat nytt. Når franskmenn demonstrerer, hører det med at det brennes en bil eller to. Det er bortimot fransk folkesport. Men denne gangen er det annerledes.

Opprøret har en dybde Frankrike ikke har sett sida 1968. Jeg vil ikke si 1789, vi er fortsatt et stykke unna den revolusjonen. Bevegelsen som har blitt kalt «De gule vestene» har tilsynelatende ikke utspring i noen etablerte politiske organisasjoner, være seg partier eller fagforeninger. Det ser ut til å være en spontan protest fra den franske arbeiderklassa på tvers av tradisjonelle politiske skillelinjer. En protest mot en politikk som systematisk strammer inn mot arbeidsfolk for at den økonomiske eliten skal få mer albuerom. Sida bevegelsen er tverrpolitisk, har også folk fra det høyreekstreme partiet Nasjonal Front deltatt i demonstrasjonene. Dette har fått enkelte på venstresida til å kvie seg litt for å gi «De gule vestene» full støtte. Men at høyreekstreme prøver å utnytte en urolig situasjon til sin fordel, er et argument mot de høyreekstreme. Det er ikke et argument mot å støtte demonstranter som har rettferdige krav. Og enhver som slåss for en sak, kan risikere å havne i dårlig selskap.

Ei oppegående venstreside må se på hvilken samfunnsklasse bevegelser som «De gule vestene» representerer

 

Jeg er imot EU, sjøl om det fins krefter innenfor norsk EU-motstand jeg ser på som uspiselige. Slik sett er jeg i dårlig selskap, men det er et argument mot de kreftene som prøver å utnytte folkelig EU-motstand til et reaksjonært formål, det er overhodet ikke noe argument for EU.

Ei oppegående venstreside må se på hvilken samfunnsklasse bevegelser som «De gule vestene» representerer. Og det er ingen grunn til å tvile på at «De gule vestene» representerer den franske arbeiderklassa. Hvis venstresida skal være opptatt av å holde en armlengdes avstand til bevegelser i arbeiderklassa fordi det fins krefter der vi misliker, overlater vi hele arenaen nettopp til de kreftene vi sier vi vil bekjempe.

Det som skjer i Frankrike nå, er en klassekamp. Og da må venstresida alltid støtte arbeiderklassa fullt og helt, sjøl om det skulle bety at vi risikerer å havne i dårlig selskap.