Togtypene som har vært brukt på Rørosbanen de siste tiårene, BM92 og BM93, har en lengde på henholdsvis 49,5 meter og 38,2 meter. De nye togene er 112,7 meter lange, noe som innebærer at flere av plattformene på stasjonene langs Rørosbanen er altfor korte.

Nå skal Bane Nor oppgradere flere av stasjonene, sånn at de blir tilpasset de nye togene, som har plass til bortimot 250 sittende passasjerer.

Bruker dørstyring

Selv om stasjonene ennå ikke er oppgradert, går det fint an å bruke togene på en sikker måte likevel.

– De nye togene bruker såkalt dørstyring. Det betyr at ikke alle dørene på toget åpner seg når det stopper, men bare de dørene som er ved plattform. Dette er vanlig på flere stasjoner og holdeplasser på Rørosbanen i dag. Ved bruk av dørstyring kan man ta i bruk de nye togsettene uten å gjennomføre store ombyggingsprosjekter, opplyser Esben Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor.

Ny plattform på Røros

Dørstyring blir løsningen på mange av de mindre stasjonene, men enkelte steder må det gjøres større arbeider på grunn av de nye togene, spesielt i Trondheim og på Røros.

På Røros stasjon skal Bane Nor bygge en ny mellomplattform med asfaltdekke. Den eksisterende mellomplattformen i tre skal rives. Bane Nor skal også forlenge den eksisterende sideplattformen i betong på Røros stasjon.

Må flytte overganger

Også på stasjonene Elverum, Rena og Haltdalen er det nødvendig med utbedringer. Konsulentfirmaet Rambøll Norge AS har utarbeidet en rapport over nødvendige tiltak.

Når det gjelder Elverum må overgangen til spor fire flyttes.

I Rambøll-rapporten står det at Elverum stasjon er utstyrt med en 155 meter lang sideplattform ved spor 1 og en 200 meter lang mellomplattform til spor 3 og 4. Som regel er det spor 4 som benyttes. På grunn av toglengden ved eventuell kryssing i Elverum må dagens personovergang over sporene flyttes sørover mot parkeringsplassen. Dette tiltaket et allerede godkjent av Elverum kommune. Planlagt oppstart er i august med ferdigstillelse i november.

Også på Rena må personovergangen flyttes. Andre tiltak skal dessuten sørge for at en større del av de 160 meter lange plattformene kan benyttes. Åmot kommune har godkjent tiltakene på stasjonen.

I Haltdalen må også personovergangen flyttes.

– Dette er mindre arbeider, som ikke vil berøre brukerne av stasjonen i særlig grad, opplyser kommunikasjonsrådgiver Svendsen.

I forbindelse med arbeidene på Rørosbanen har Rambøll utarbeidet en tiltaksplan for hvordan Bane Nor skal håndtere forurenset grunn i forbindelse med arbeidene på stasjonene.

Strøm og diesel

De nye togene, som nå er satt i drift på enkelte avganger på Rørosbanen, er såkalt bimodale tog. På fagspråket kalles de type 76. Type 76 er en spesialutgave av de sveitsiske Flirt-togene, som i dag brukes på intercitystrekningene, blant annet mellom Lillehammer og Oslo.

Ifølge det statlige selskapet Norske tog, som leier ut persontogmateriellet som brukes i Norge, kjører de bimodale togene som elektriske tog på strekninger med strøm, og med diesel på strekninger som ennå ikke er elektrifisert. Mellom Trondheim og Hamar via Røros er det kun strekningen på Dovrebanen mellom Trondheim og Støren som er elektrifisert.

Togsettene er produsert av Stadler i Polen og Hviterussland. Totalt er det produsert 14 bimodale togsett som skal brukes på Trønderbanen, Rørosbanen og Nordlandsbanen.

Mye av det tekniske utstyret er plassert på taket og innvendig for å motvirke vinterproblemer og for å gi lettere tilgjengelighet for vedlikehold.

Togene er stillegående og store deler av togene har lave gulv for enkel av- og påstigning. I tillegg har de nye togene brede inngangsdører og store vinduer. De er dermed godt tilrettelagt med tanke på universell utforming.