Gå til sidens hovedinnhold

De styrer det hele fra skoghovedstaden

Selskapene deres er svært sentrale i den norske tømmeromsetningen

Artikkelen er over 7 år gammel

Denne trioen står for nesten halvparten av tømmeromsetningen i Norge. Og det skjer fra Elverum.

Ni til ti millioner kubikkmeter tømmer ble omsatt i Norge i 2014, ifølge bransjen selv. Over 40 prosent av omsetningen foregikk i regi av tre selskap med base i skoghovedstaden Elverum:

■ Glommen Skog SA omsatte i fjor nesten 1,8 millioner kubikkmeter tømmer. Det tilsvarer en vekst på 20 prosent fra i 2013, og er igjen den største veksten noensinne fra et år til et annet.
■ Nortømmer AS hadde i fjor en tømmeromsetning på nesten 1,4 millioner kubikkmeter. Dette var ny rekord.
■ SB Skog AS, med sine datterselskap, omsatte i fjor cirka 950.000 kubikkmeter tømmer.

Innenfor kort radius

– Elverum er landets absolutte tømmerhovedstad. Det er en betydelig omsetning som skjer i området rundt bruene i Elverum, konstaterer daglig leder Per Kveseth i Nortømmer AS.

Han har kontor på Grindalsmoen, mens disponent Helge Urstrømmen styrer Glommen Skog SA fra Grindalsvegen på Vestad.

SB Skog AS og administrerende direktør Frode Hjort har sin base på Støa, like over elva.

– Den klare fordelen ved at vi er samlet på et sted, er at vi får litt samlet fokus på infrastruktur. Det er viktig ved veger og baner, og kaier – selv om sistnevnte kanskje høres litt rart ut her oppe hos oss, smiler Kveseth.

Næringsklynge

Også de andre ser fordeler med å holde til i Elverum, populært kalt skoghovedstaden i landets klart største skogfylke.

– Jeg oppfatter det som ganske positivt å være et sted der det er så stor skogkompetanse som det er i Elverum, og et sted der skog virkelig betyr noe, sier administrerende direktør Frode Hjorth i SB Skog AS.

– Vi opplever at det er lettere å rekruttere fagfolk til Elverum enn til mange andre steder, supplerer disponent Helge Urstrømmen i Glommen Skog SA.

– Det er mange skogsarbeidsplasser her, og vi er jo en næringsklynge. Det er positivt at det er flere aktører samlet her i Elverum, fortsetter Glommen-sjefen.

Naturlig sted å være

Glommen Skog SA ble etablert i 1903, har hele vegen hatt base i Elverum, og er et skogeiersamvirke med cirka 2.600 andelseiere rundt i Hedmark.

SB Skog AS er statlig eid. Selskapet ble etablert av Statskog og Borregaard Skoger i 1997, og la da hovedkontoret til Elverum.

– Vi ble etablert som et felles driftsselskap, for å forvalte skogeiendommer i Hedmark, Akershus og Østfold. Det var naturlig at Elverum ble sentrum for dette. Begge selskapene hadde også folk her fra før, forteller Hjorth.

Siden har selskapet ekspandert kraftig, og dekker nå det meste av landet opp til Trøndelag – pluss litt i Sverige.

Også Nortømmer AS jobber i et stort geografisk område. Selskapet ble etablert i 1998, som en utfordrer til de mange norske skogsamvirkene, og monopolet de representerte i ulike geografiske områder. Hovedkontoret ble flyttet fra Oslo til Elverum i 2010.

– Det var fordi flere nøkkelpersoner i Nortømmer sokner til Elverum. Det var også billigere kontorlokaler her enn i Oslo. Og de viktigste fylkene våre er Hedmark og Oppland. Da var det mer naturlig å holde til her ute i skogen enn i Oslo, smiler Per Kveseth.

Glommen Skog SA har så langt konsentrert driften sin om Hedmark, men har de siste årene begynt å ta andeler også i Akershus og Østfold.

Et fjerde storselskap

På nyåret i år rangere Østlendingen de 25 største foretakene i Elverum kommune, målt i omsetning i 2013. Alle de tre selskapene lå da helt i toppen.

Her finner vi også Stora Enso Skog AS, en annen stor tømmeroppkjøper med hovedkontor i Elverum. Selskapet skaffer tømmer til industrien i Sverige.

Daglig leder Arne Ivar Øvergård opplyser at selskapet i fjor omsatte cirka 1,6 millioner kubikkmeter tømmer.

Det blir imidlertid feil å legge dette tallet til de andre tre selskapenes tall, da en del av tømmeret i så fall vil bli telt flere ganger:

Stora Enso Skog AS kjøper nemlig en del av tømmeret sitt av aktører som Nortømmer AS og SB Skog AS.

Det viktigste er ikke å
vokse så veldig mye mer

Ytterligere vekst er ikke det viktigste for selskapene.

– Vekst er ikke hovedmålet vårt, sier disponent Helge Urstrømmen i Glommen Skog SA.

– Men en større omsetning gjør at vi kan skaffe bedre løsninger for våre kunder, som er industrien. Sånn sett kan man si at et større volum er et middel til å nå målet, sier han.

Glommen Skog SA omsatte i 2013 for 817,6 millioner kroner. I 2014 ble omsetningen rundt en milliard kroner, oppgir Urstrømmen. Det eksakte tallet er ikke klart før litt senere.

Nortømmer AS omsatte for 627,2 millioner kroner i 2013. I 2014 vil omsetningen ende på cirka 700 millioner kroner, ifølge daglig leder Per Kveseth. Heller ikke her er det eksakte tallet klart.

– Det er ikke så viktig for oss å vokse. Vi har nå en størrelse som vi føler er stor nok. Det viktigste for oss er å være litt inne i de ulike geografiske regioner, og presse litt – slik at tømmerprisen til skogeieren blir riktig, sier han.

SB Skog AS omsatte for 612,6 millioner kroner i 2013.

– Vi går litt ned i 2014. Årsaken er at vi avviklet virksomheten vår i Nord-Norge i 2014, og i mindre grad drev på Vestlandet. Vi hadde mer konsentrert geografisk virksomhet i 2014 enn i 2013, oppsummerer administrerende direktør Frode Hjorth.

– Viktig for Elverum

Ifølge næringssjef Anne Vigdis Ellingsen er det viktig for Elverum å være vertskap for disse skogselskapene.

– Dette viser at vi er en skoghovedstad, sier hun, og legger til at det er få andre bransjer eller landsdekkende virksomheter som har lagt hovedkontoret til vår region.

For at Elverum skal beholde og befeste sin posisjon som Norges skoghovedstad, er det viktig at denne kompetansen forblir i regionen vår.

– Vi har et stort fagmiljø, det ledende i Norge, og mye tre- og skogkompetanse, konstaterer næringssjefen, og mener det ville blitt et tap for regionen om noen av selskapene hadde valgt å flytte ut av kommunen.

Kommentarer til denne saken