Eldreomsorg i Alvdal

DEL

Meninger
Senterpartiet ønsker mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen. Vi ønsker å sikre eldre et kommunalt omsorgstilbud som innebærer meningsfulle dager og tilbud om daglig aktivitet. Det kan være fysisk aktivitet, men også kulturell – og sosial aktivitet. Som en del av et løft for mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen, vil vi også ha bredere satsing på hverdagsrehabilitering.

Tilgang på omsorgsboliger i et fellesskap er veldig god medisin for eldre. Andelen engstelige og ensomme aleneboende eldre øker, det må vi møte. Det blir vår jobb som politikere å tilfredsstille etterspørselen etter slike boliger. For de som ikke er i stand til å komme seg ut på egenhånd, vil det bety økt livskvalitet å være en del av et bofellesskap. Dagsenter for demente er veldig viktig, ikke minst for de pårørende. Vi har som mål å få til et femdagers-tilbud til brukerne.

Alvdal kommune har, som kjent, økt lånegjelda betraktelig i satsinga på skole, flerbrukshall og kultursal. Derfor må det jobbes kreativt for å forbedre tilbudet til de eldre innenfor gitte rammer. Vi mener at all eldreomsorg skal være preget av respekt for brukerne og være formet slik at den hegner om de gamles verdighet. Senterpartiet ønsker ikke bare år til livet, men liv til åra. Alderdommen er like individuell som resten av livet.

Mona Murud, Leif Langodden, Olov Grøtting, Britt Guri Nordtun og Helen Margrethe Schelderup

Alvdal Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags