Østerdal garnison som kraftsenter for Hæren!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev
Regjeringen har startet arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024). Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er en viktig premissleverandør i arbeidet med ny langtidsplan og har levert sin rapport med innspill til arbeidet.

Det essensielle ved det norske forsvaret er å forebygge krig og «holde ut til hjelpen kommer». Dvs. å kunne opprettholde territoriell kontroll inntil Nato er på plass. I rapporten kommer det fram at gjeldende langtidsplan har store operative mangler. Den peker i riktig retning, men er underfinansiert fra regjeringens side. Derfor vil vi ikke kunne bygge opp Hæren slik at den er i stand til å løse oppgavene våre.

FFI ser for seg en styrking av Hæren i Finnmark gjennom en kombinasjon av lokale styrker i viktige områder og reaksjonsstyrker som med en høy grad av egenmobilitet kan settes inn for å forsterke de lokale styrkene. Evne til å forstyrre for deretter å slå luft- og sjølandsatte styrker, utvikles blant annet gjennom en kombinasjon av et mer kapabelt heimevern og tilførsel av moderne helikoptre til Hæren. Tilsvarende utvikle spesialstyrkene slik at disse hurtig vil kunne rykke ut i hele Norge.

FFI anbefaler to brigader i Hæren. Per i dag har Hæren én brigade, «Brigade Nord». Sjefen i Hæren, Odin Johannessen ønsker seg også en ny brigade for å trygge hele landet; «Brigade Sør». Johannessen sier at en ny brigade med utgangspunkt på Østlandet er nødvendig for å trygge hele befolkningen. Hærsjefen slår også fast behovet for en stående brigade, ikke kun én som kan mobiliseres slik Høyre-regjeringen forfekter. Høyres forsvarsministre har nedprioritert Hæren sammenlignet med de andre forsvarsgrenene. Sentrale investeringer og viktige veivalg har blitt utsatt. Østerdal garnison er Hærens kompetansesenter. Derfor vil den være et naturlig sted å etablere «Brigade Sør».

Arbeiderpartiet vil ha en moderne hær med egen helikopterkapasitet. Vi vil øke antallet stående soldater og ikke kutte i Hæren, slik forsvarsminister Frank Bakke-Jensen insisterer på å gjøre. Innlandet Arbeiderparti vil videreutvikle Østerdal garnison med Rena leir og Terningmoen som et kraftsenter for Hæren!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags