Urimelige beskyldninger

Av

Advokat Jens Kristian Johansen uttaler seg i Østlendingen 28. juni om formannskapsbehandlingen av en sak som gjelder rådmannen i Åmot. Rådmann Randi Dørum har i mai kontaktet sin arbeidsgiver gjennom advokat Johansen. Hans uttalelser om saken er misvisende på flere punkter.