Samarbeid og muligheter i Osen

Av
DEL

Meninger
I kjølvannet av bl.a. avisartikler og meninger på sosiale medier, føler jeg behov for å komme med noen betraktninger og faktaopplysninger.

Det er nesten å oppfatte som enkelte mener at mine oppkjøp og restaureringer er forankret i et ønske om å bli profet i eget land. La det være helt klart; jeg har aldri hatt hverken tanker eller visjoner om det jeg har gjort skal være noen brems for utvikling og trivsel i Osen. Det er mitt oppkjøp og tinglysing av skogeiendom med gnr 73 bnr 1 som tilsynelatende skaper mest bekymring hos enkelte. Jeg kjøpte denne skogeiendommen av

Åmot kommune. I samarbeid med Tollef Mykleby, bygger vi vegen for å i vareta skogbruksinteresser. Samtidig er Åmot kommune sikret adkomstveg til høydebassenget.

Tanken var, og er fremdeles at vegen kan være en attraktiv turtrasé for helårsbruk. Når det gjelder skiløype i området på vinteren har jeg aldri gitt uttrykk for annet enn at den selvsagt må bestå. På Solli har jeg bygd en gapahuk som fritt kan benyttes hele året, forutsatt det ikke er utleid. I høringsdokumentene til Åmot kommune går det fram at en lokalt næringsdrivende ser for seg muligheten til ladestasjon og døgnhvileplass for lastebiler, i tilknytning til bensinstasjonen (gamle Fina). Det er jo veldig positivt, og blir det realisert stiller jeg tomt til vederlagsfri disposisjon.

Jeg har aldri hatt hverken tanker eller visjoner om det jeg har gjort skal være noen brems for utvikling og trivsel i Osen

Registrerer i en høringsuttalelse til kommunen at noe av det jeg har forsøkt skapt har en begrenset verdi for lokalsamfunnet, og er hemmende for aktiviteter og tilbud som Osen IL gir. Er selvsagt fritt fram for å mene det, men jeg har aldri ment å iverksette noe som vil være negativt og problematisk for hverken Osen oppvekstsenter eller Osen IL.

Osen IL gjør veldig mye bra og jeg håper de er innstilt med å fortsette med det. Skøytebanen er et glimrende eksempel på dugnadsjobb som genererer trivsel. Innsigelser og tanker de formidler i sine henvendelser til Åmot kommune er sikkert velment. Jeg mener alt bør kunne forankres i gode løsninger for fellesskapet i Osen. Jeg har selv med glede bistått på dugnad med graving i løypenettet, stilt verksted til disposisjon for reparasjon og vedlikehold av løypemaskin og klippet gress på idrettsbanen i flere år.

Når det gjelder framtidig bruksrett og eierskap til avlastningsbanen må jeg referere det jeg har formidlet til Jesper Engel i Åmot kommune og leder i Osen IL: Osen IL tilbys bruksrett og vederlagsfritt å benytte avlastningsbanen til sine aktiviteter på livstid. Stiller meg undrende til at dette ikke har vært av interesse.

Kan det være en god ide å utfordre en naturlig instans som Osen Grendeutvalg til et åpent møte?

Det vil føre for langt å gå i detaljer her om ting som kommer fram i dokumentene som er sendt kommunen. Jeg mener vi bør samles rundt samme bord til et møte. Kan det være en god ide å utfordre en naturlig instans som Osen Grendeutvalg til et åpent møte? Samle alle som har meninger og interesse til en felles prat med kun en sak på agendaen; Hvilke muligheter har vi i Osen som kan tilføre fellesskapet positive ting? Ikke et møte der hovedmålet er å ta hverandre for noe.

Et slikt møte vil være en god plattform til å dyrke grunnregelen om at resultater kommer når vi snakker med hverandre og ikke om hverandre. Mulighetene ligger der – vi må bare gripe dem, og ikke være på konstant leting etter problemer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags