Gikk alt så bra i Åmot i 2018?

Av
DEL

Meninger
Regnskapet for Åmot kommune i 2018 er overlevert revisjon og både ordfører og varaordfører omtaler det som «gledelige resultater» i et debattinnlegg i denne avisen, 20. mars 2019. Og ja, vi er enige i at det er gledelig at Åmot kommune har ett årsresultat på kr. 48.000.- i overskudd.

Men det de to ordførerne ikke forteller noe om er tilfeldighetene i ekstrainntekter og den omfattende bruken av kommunens sparepenger som fikk resultatet til å se bra ut på overflaten. For under overflaten ulmer det av valgkamp og behov for å få frem bare deler av det totale bildet.

Åmot kommune hadde i 2018 ekstra inntekter fra blant annet:

- Økte skatteinntekter

- Salg av en skogteig

- Ekstraordinære inntekter fra Eidsiva Energi

- Eiendomsskatten har økt for de av oss som betaler det

Dette er noen av de ekstraordinære inntektene som var med på å «redde» Åmot kommune fra ett stort underskudd i 2018. Men den viktigste grunnen til at det fremstår som at Åmot kommune fikk et overskudd i 2018 er bruken våre felles sparepenger igjen («disposisjonsfondet»). Disposisjonsfondet er så å si tomt, og i regnskapet for 2018 brukes det hele 12 millioner for å unngå underskudd.

Politiske ledelse bør bestrebe å få frem ett mer sannferdig bilde – mer enn å basere seg på billig retorikk og egen fortreffelighet

Det har tatt mange år å bygge opp disposisjonsfondet, men nå har Åmot kommune så å si ingenting igjen på sparekontoen. De som fortjener skryt er alle de ansatte som har bidratt med sin innsats gjennom året, vært måteholdene og stått i utfordrende situasjoner med endringer og usikkerhet. Litt ekstra skryt til de på økonomi som gjennom sitt arbeid har sett løsninger som har bidratt til å bedre resultatet.

Men de som representerer kommunens øverste politiske ledelse bør bestrebe å få frem ett mer sannferdig bilde – mer enn å basere seg på billig retorikk og egen fortreffelighet. For Senterpartiets økonomiske politikk har vært, og er svært kortsiktig og står til stryk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags