Interkommunalt samarbeid

Av
DEL

Meninger
Det er mange måter å drive interkommunalt samarbeid på. Noe er lurt, noe vil bare være et tap for kommunen. For vel et år siden kom rådmennene i Åmot, Trysil, Stor-Elvdal og

Engerdal med et forslag til hvordan et samarbeid om enkelte tjenester kan foregå mellom de fire kommunene. Forslaget beskrev en fordeling av tjenester etter vertskommunemodellen.

Det betyr at kommunene skal «ta over» tjenester for hverandre. Og det ble foreslått at skatteoppkreverrollen og innfordring skulle legges til Stor-Elvdal, regnskap og kommunal fakturering til Åmot, lønn til Engerdal og sak/post/arkiv, samt byggesak til Trysil. Fra før ligger IKT-drift for alle fire kommunene i Trysil.

Det vil bli et oppbrudd i fagmiljøene rundt omkring, og etter litt tid vil det være f.eks. byggesakskompetanse bare i Trysil. Hva med service overfor de som skal bygge i kommunene? Hva med befaringer, med lokalkunnskap, med fagområdets betydning for resten av teknisk sektor og for kommunens egen eiendomsmasse? Og hva med tjenesten sak/post/arkiv? Skal Åmots post gå til Trysil? Tror man at dokumenter journalføres mye fortere hvis flere sitter samlet? Har ikke nærhet til saksbehandlerne noen betydning? Skal hele papirarkivet flyttes fra Åmot? Eller hvem skal betjene arkivet når noen trenger gamle dokumenter?

Det kunne blitt skrevet mye mer - om disse og flere tjenester. Digitalisering er viktig, men vi behøver ikke miste kompetanse, arbeidsplasser og styring over budsjettet - for vi kan utnytte ny teknologi i egen regi. Åmot SV mener det er mer å hente når det gjelder rutiner, arbeidsfordeling, utnytting av datasystemer og organisering innenfor egen kommune.

Stor-Elvdal sa nei til denne måten å samarbeide på. Flertallet i Åmot, Trysil og Engerdal sa ja til at det skulle utredes videre - og at rådmennene (ikke kommunestyret) skulle vurdere om

utredningen viste at det ble billigere, bedre og mer robust. Snart (men etter valget) får vi vel svaret. Ordføreren er tydelig i troen på at driften blir mer effektiv når tjenester forsvinner ut av kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags