Ny fylkesmann - enda mer kommunesammenslåing

Av
DEL

Meninger
Regjeringen har på ny varslet at de ønsker å slå sammen et stort antall kommuner. Erna Solberg opplyser at vi vil få en vanskeligere økonomi, kommunalminister Meland sier at ingen kommuner bør ha under 5000 innbyggere og den nye fylkesmannen i Hedmark, Knut Storberget varsler i NRK at han vil arbeide for å slå sammen små kommuner i Hedmark og Oppland. Hva var det den forrige fylkesmannen gjorde som var så galt?

En overordnet målsetting for Senterpartiet er å bevare de mange kommunene for på den måten å motarbeide sentralisering og bevare folkestyret. Senterpartiet er den eneste virkelige garantien folk har mot omfattende kommunesammenslåinger. I Åmot vil vi bestå som egen kommune!

Vår egen kommune er en forutsetning for at vi skal kunne nå en rekke andre mål:

· Inntektene fra vannkraft (20 mill) og vindkraftproduksjonen (4,5 mill) skal brukes i Åmot. Disse inntektene er vår rettmessige andel av den verdiskapningen som utnyttelse av naturressursene vann og vind gir.

· Den grunnleggende tryggheten som vårt eget brannvesen, vårt lensmannskontor og ambulansetjenesten representerer kommer i spill dersom kommunen blir sammenslått. Det er ikke to lensmannskontorer, to brannstasjoner og to ambulanser i samme kommune.

· Grendeskoler og barnehager på Deset og Osen vil ikke overleve etter en kommunesammenslåing.

· Eldre og pleietrengende kan ikke regne med sykehjemsplass i Åmot, men vil bli plassert der det er ledig plass i en «ny» større kommune. På den måten sparer storkommunen kostnader.

· Verdien av hus og hjem for de fleste innbyggere i Åmot blir redusert dersom vi slås sammen med Elverum og en rekke tjenester og sentrale stillinger blir sentralisert. Sentraliseringen vil påvirke arbeidsmarkedet og tjenestetilbudet i kommunen.

Hva var det den forrige fylkesmannen gjorde som var så galt?

Åmot kommune har enestående utviklingsmuligheter på grunn av hjørnesteinsbedriftene Rena Leir og Handelshøgskolen på Rena. Vi har muligheter for en fortsatt sterk vekst i hyttebyggingen både i Osen og vest for Glomma (Skramstadsetra, Digeråsen). Kommunen har kommet langt for å utbygge området rundt Høgskolen for å dekke behov Høgskolen, Forsvaret og Politiet har for nye lokaler. Det at vi ikke er en utkant i en storkommune er nærmest en forutsetning for at slik utvikling skal skje. Og det er mer:

Militærøvelsen Trident Juncture viste at Åmot er det mest sentrale området for forsvarsaktivitet i sør-Norge. Infrastruktur på Rødsmoen for mer enn 100 mill ble bevart for framtida takket være kommunens initiativ og engasjement. Det vil skje en videre utbygging av Rena Leir. Det arbeides også nå med et samarbeid med flere bedrifter som vil kunne etablere seg i Åmot for å levere tjenester til forsvaret og til det sivile marked.

Kommunen aktive engasjement har ført til at vi har økt produksjonen av fornybar energi fra vannkraft, vindkraft og bio-energi. Virkesforbruket i fjernvarmeproduksjonen tilsvarer 2/3 av forbruket til Rena Karton. Produksjonen av fornybar energi fra Raskiftet er 370 GWH som tilsvarer forbruket til alle 18.000 husstander i Hamar. Vannkraftprodusksjonen fra Osa kraftverk, Løpet kraftverk og tre andre mindre kraftverk er på 500 GWH. Også skognæringen representerer store muligheter for å skape verdier i klimapolitikken. Natur-ressursene må forvaltes. Ensidig vern er en trussel mot bygdene.

Kommunesammenslåing vil frata oss politiske, økonomiske og administrative ressurser vi trenger for å bidra til bosetting og utvikling. Det er forstemmende å lese om at en ny fylkesmann setter seg fore å kaste bort tid og krefter for oss alle på denne meningsløse sentraliseringspolitikken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags