Jakt med blyhagl til besvær

Farlig: Ingen tvil om at bly er skadelig for mennesker og dyr og at forbudet mot jakt med blyhagl må opprettholdes, mener artikkelforfatterne.

Farlig: Ingen tvil om at bly er skadelig for mennesker og dyr og at forbudet mot jakt med blyhagl må opprettholdes, mener artikkelforfatterne.

Artikkelen er over 5 år gammel

Av Jon M. Arnemo, Professor, Høgskolen i Hedmark. Sigbjørn Stokke, Forsker, NINA, Trondheim. Nils E. Søli, Professor, NMBU, Veterinærhøgskolen

DEL

Helt siden Norge innførte et totalforbud mot blyhagl i 2005, har Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) drevet lobbyvirksomhet opp imot politiske miljøer for å få gjeninnført blyhagl som jaktammunisjon. Og NJFF har åpenbart lyktes – samtlige politiske partier, bortsett fra SV og MDG, har sagt de er for å oppheve totalforbudet.

10. april 2014 leverte Aps Eva Kristin Hansen, Trond Giske og Dag Terje Andersen et forslag om å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner.

Saken ligger nå til behandling i energi- og miljøkomiteen. Dette må være et av de dårligst funderte forslagene i Stortingets historie.

Hansen, Giske og Andersen fremstår som naive og har åpenbart latt seg feilinformere av NJFFs blylobbyister. Dessverre er det et giftig valgflesk trioen serverer til norske jegere.

Ap stemte sammen med regjeringspartnerne SV og Sp ned et tilsvarende forslag våren 2013 og anførte i sine merknader til energi- og miljøkomiteen at «Komiteens flertall er enig med miljøvernministeren i at det ikke er riktig å endre forbudet mot blyhagl nå, men at eventuell ny kunnskap av betydning vil kunne føre til en ny vurdering av dette».

Ny medisinsk kunnskap tilsier at ethvert blyinntak er helseskadelig og at både mennesker og dyr eksponeres for og forgiftes av bly fra blyhagl. Bly er også på myndighetenes prioritetsliste over giftstoffer man vil fase ut:

«Det er en nasjonal målsetting at utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø kontinuerlig skal reduseres. Målet er å stanse utslippene innen 2020».

Til overmål foreslo seks Ap-representanter 18. juni 2014 at Norge innfører en egen handlingsplan for å gi befolkningen en giftfri hverdag. I blydiskusjonen har NJFF vært en useriøs aktør. NJFFs informasjonssjef Espen Farstad uttalte at «man får ikke i seg stoffet bly gjennom bruken av blyhagl».

Dette er enten total mangel på kunnskap eller en bevisst løgn. Det foreligger en overveldende vitenskapelig dokumentasjon på at både mennesker og dyr blir forgiftet av bly fra blyhagl brukt til jakt. Bly, i form av hele hagl eller fragmenter av hagl, vil uunngåelig bli spist og surt miljø (i magesekken eller ved marinering av kjøttet) øker opptaket av bly i kroppen.

Det er dokumentert at ett til to blyhagl kan doble blodnivået av bly hos mennesker og at ett eneste blyhagl kan være nok til å ta livet av en ørn.

I blysaken har NJFF opptrådt på samme måte som røyketilhengerne og tobakksfabrikantene på 70-tallet og klimaskeptikerne og storindustrien i dag: Det kjempes med nebb og klør for å fortsette en praksis som beviselig er skadelig.

NJFF har utarbeidet egne dokumenter til bruk i sin blylobbyering, her bagatelliseres forgiftningsfaren for mennesker og dyr. I sine innspill til regjeringserklæringen etter valget 2013, er forgiftningsfaren helt utelatt.

Miljødirektoratet vurderte i vår forbudet mot bruk av blyhagl og konkluderte med at «Ny kunnskap gir økt bekymring for helse- og miljøeffekten av blyhagl. Miljødirektoratet mener det generelle forbudet mot bruk av blyhagl må opprettholdes».

Responsen fra forslagsstillerne og NJFF er interessant:

«Direktoratets råd vil naturlig nok veie tungt. Nå får vi sette oss ned og gjøre en helhetlig vurdering en gang for alle. Det vil være naturlig å innkalle til åpne høringer om blyforbudet», sier Aps miljøpolitiske talskvinne Eva Kristin Hansen.

«Det synes ikke som om Miljødirektoratet overhodet har vurdert våre argument og det solide, faglige arbeidet som NJFFs blygruppe har overlevert», sier Farstad. Norske jegere kan likevel være trygge på at vi vil følge kampen helt inn i Stortingssalen, avslutter Farstad.

Til tross for et krystallklart, faglig råd om å opprettholde totalforbudet mot blyhagl, vil altså NJFF fortsette sin ideologiske kamp «helt inn i Stortingssalen». Aps miljøpolitiske talskvinne er mer ydmyk og gir et lite håp om at fornuften vil seire.

Miljødirektoratets utredning er for øvrig helt i tråd med et konsensusdokument fra 30 av verdens ledende forskere innen miljømedisin: «Ingen fornuftig vurdering av bruken av blyholdig ammunisjon kan ignorere de overveldende bevis for at bly er giftig eller at spredning av blykuler og blyhagl i miljøet utgjør en betydelig risiko for at mennesker og vilt forgiftes av bly».

I blyhaglsaken oppfyller NJFF og politikerne en bibelsk profeti: «De er blinde veiledere for blinde; og når en blind leder en blind faller begge i grøften».

Om Stortinget vedtar å oppheve totalforbudet mot blyhagl, kan man enkelt konkludere med at kunnskapsløsheten og naiviteten har funnet hverandre i en giftig omfavnelse som skader både mennesker, dyr og miljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags