Elverum er ikke, og blir ikke, noe annen enn en landsby

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger
Jeg registrerer at det for tiden er meget med virksomhet og tydeligvis full aktivitet i forbindelse med næringsutvikling i landsbyen Elverum. Det er vel ikke for tidlig at dette blir satt på dagsorden. Jeg fikk med meg at NHO Innlandet hadde årsmøte for to uker siden på WOOD HOTEL, og rådmann Jørn Strand i Ringsaker, forklarte hvorfor bedriftene trenger næringsvennlige kommuner og hva Ringsaker gjør for å lykkes.

Det er mye bra som er gjort i Elverum de siste årene, men arbeidet med næringsutvikling har vel ligget «der bak» en stund. Jeg legger ikke skjul på at jeg er meget imponert over, og det står respekt av hva Ringsaker kommune har fått til av næringsutvikling sammen med rådmann, ordfører, næringssjef og politikere fra alle partier. Så at man må se mot Ringsaker i så henseende er vel ikke overdrevet?

Når jeg leser i media og fikk med meg hva rådmannen i Ringsaker fortalte hva de hadde fått til. Så er jeg meget forundret over hvorfor Elverum ikke har klart å få lykkes med sin næringsutvikling.

Jeg tenker at Elverum burde invitert inn rådmann Jørn Strand, ordfører Anita Ihle Steen og ikke minst Ringsakers meget dyktige næringssjef Tor Rullestad, for å dele sin «oppskrift», hvordan næringsutvikling skal gjøres slik at man lykkes for å få langsiktige aktører som igjen gir trygge og langsiktige arbeidsplasser. Jeg tenker at siden arbeidsplasser og næringsutvikling nå har «blusset» opp igjen og som mange er engasjert i, så kunne man arrangert dette som et «folkemøte». På den måten kan vi få høre hvordan Ringsaker kommune har jobbet for å lykkes med sin næringsutvikling.

Ringsaker må jo ha en god «oppskrift» på sitt arbeid ut fra hvordan de har blitt en vekstkommune, og som kunne være meget interessant å høre.

Så vidt jeg har registrert så har ikke Elverum lenger en turistinformasjon, og Visit Elverum burde også «gjenoppstått» hvis man ønsker utvikling innen reiseliv

Elverum er meget gode på tilflyttingskampanjer og skal få mennesker til å flytte til denne landsbyen, men jobber er det «så som så med». Tilflyttingen kommer når jobbene er på plass og noe mer «Hokus Pokus» er ikke det. Dette med jobber har vært et tema i landsbyen Elverum i flere år, men det er godt at det «kanskje» skjer noe etter at fylkesråd Thomas Breen «tok affære».

Jeg er også meget usikker på om Elverum har fått utnyttet det man kunne få ut av «Kongens Nei», med å få flere enkelt reisende og arrangementer hit? Så vidt jeg har registrert så har ikke Elverum lenger en turistinformasjon, og Visit Elverum burde også «gjenoppstått» hvis man ønsker utvikling innen reiseliv. Elverum med sin beliggenhet kan fint samarbeide med andre destinasjonsselskaper som f.eks. Visit Lillehammer og Visit Røros for å dra nytte av et slikt samarbeid, og det vil i aller høyeste grad være fruktbart for alle.

Jeg ser dessverre ikke at Elverum er og blir noe annet enn en landsby, og noen urban by vil man aldri bli her hvis det skulle være et ønske. Den som gjorde et meget godt stykke arbeid for å få bidra til et løft for Elverum på mat og drikke var Siri Tømte men dessverre så lyktes ikke hun. Selv om hun la ned masse arbeid, tid og penger for å lykkes med sitt prosjekt.

Det er mye snakk om gründere også her i Elverum, og det er flott at man har gründere som ønsker å skape sin egen arbeidsplass. Men realiteten er vel at flere dessverre ikke klarer seg over tid. Vi har også gründere her i Elverum som har lyktes meget godt, og jeg tenker blant annet på eiendomsmegler Alf Rustad, og hans medhjelpere.

Elverum skulle hatt flere industriarbeidsplasser, som er en mangelvare etter at flere har gjort omstillinger og endringer. Elverum har behov for flere som Erik Langerud på NORSE METAL. Det er også flott at CURIDA er på vei opp, etter det som skjedde der oppe for noen år siden.

Jeg leste i Lokalavisa 17.01.15 Hvor det var et intervju med tidligere næringssjef Anne Vigdis Ellingsen, og jeg siterer fra noe av det som Ellingsen mente var positivt for næringslivsfronten i Elverum. Intervjuet hadde følgende overskrift; «Aner en optimisme». «Næringssjef Anne Vigdis Ellingsen forteller at det skjer en del på næringslivsfronten i Elverum.

– Jeg føler at det er optimisme i næringslivet i Elverum. Med lav kronekurs gir også det muligheter for skognæringen. Så har vi Norse Metal. Det er de nye som har etablert seg i Sperre metallstøperi. De satser skikkelig, forteller Ellingsen.

– Jeg opplever at det er mye spennende som skjer.»

Siden dette intervjuet var i 2015. Så tenker jeg at det som Ellingsen beskriver som «optimisme i næringslivet i Elverum, og at det er mye spennende som skjer», så burde vel det vist bedre resultater i april 2019 Har man i Elverum kommet så mye lenger på fire år?

Kanskje vi også går spennende tider i landsbyen Elverum med næringsutvikling og at det blir masse jobber her?

Jeg deltok i et arrangement i regi av ERNU på Scandic Elgstua for ca. 3 år siden. Det var flere aktører som var invitert på arrangementet, og deriblant Reidar Bergene Holm på vegne av Bergene Holm. Bergene Holm uttrykte at det var flere kommuner som var interessert i å få hans bedrift til sin kommune, og han nevnte blant annet Eidskog og Ringerike. Dette måtte være en meget fin bedrift å få til Elverum, og Bergene Holm nevnte også at de på sikt ville kunne rekruttere flere ansatte. Har ikke registrert at Bergene og Holm har etablert seg i Elverum.

Når man kunne lese i Østlendingen i forrige uke om hva økonomisjefen i kommunen hadde orientert formannskapet om i forbindelse med den økonomiske situasjonen. Så tenker jeg at man trenger en rask fart og utvikling på næringsutviklingen. «Toget» venter vel ikke så mye lenger før det «blåses i fløyten» og er klar for avreise.

Kanskje Hr. Robek også vil komme på «visitt» hvis det ikke blir mer penger i kassa?

Kanskje vi også går spennende tider i landsbyen Elverum med næringsutvikling og at det blir masse jobber her? Det er lov å håpe. Lykkes man med det så kommer også tilflyttingen, og da kan man virkelig ha god grunn til å jobbe mer og ha fokus på tilflyttingskampanjer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags