Få Elverum på offensiven

Av
DEL

LeserbrevI Østlendingen 12. mars etterlyser Ingerid I. Arnesen en strategi for jobbskaping i Elverum. I likhet med mange andre har hun tatt utdannelse utenfor Elverum, og vil gjerne flytte hjem igjen. – Men da trenger vi arbeidsplasser, sier Arnesen. Og det har hun helt rett i.

Elverum må komme på offensiven. De siste årene har de andre bykommunene i Innlandet skapt mange flere jobber, og rykket fra Elverum. Det må endres. Næringssjefen i Hamar la i Hamar Arbeiderblad nylig fram tall som viser hvor dramatisk situasjonen er for Elverum. De siste to årene har Hamar hatt en jobbvekst på 924. Gjøvik har økt med 457, Kongsvinger med 264 og Lillehammer med 246. Men Elverum med bare 4.

Det er opplagt at Elverum må mer på offensiven. Og som Arnesen sier bør det være tydelige strategier for dette. Vi hadde en strategisk næringsplan i Elverum, men den utløp i 2018. Vi trenger en ny. Men fram til det foreligger en ny, vi vi uansett jobbe politisk for flere arbeidsplasser, mer vekst og utvikling i vår region.

Hva må så til? Jo – bred jobbing på flere fronter, og samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen, Innovasjon Norge, kunnskapsmiljøer og næringslivet.

Handelsbyen Elverum må endre seg når samfunnet rundt oss endrer seg

For det første må Elverum tilby velferdstjenester til folk som vil flytte hit for å jobbe. Ta barnehagene som ett eksempel. Det er nå mer enn 40 barn i kø for barnehageplass i Elverum. Derfor må foreldrene være hjemme med barna i stedet for å jobbe. Slikt skaper ikke tilflytting. Køene må vekk.

For det andre må handelsbyen Elverum endre seg når samfunnet rundt oss endrer seg. Digitaliseringen treffer oss med full kraft, og det er ikke trolig at handelsstanden i Elverum i framtida kan sysselsette på samme måte som tidligere. Her trengs det et grundig arbeid fra så vel handelsstanden selv som fra kommunens og fylkeskommunens næringsapparat og politikerne.

For det tredje vi har gått fra å være en kommune med betydelig vekst til å bli en kommune med ubetydelig vekst. Andre regioner med ubetydelig vekst eller med tilbakegang, har redusert arbeidsgiveravgift – nettopp for å gjøre det mer attraktivt å skape arbeidsplasser der. Elverum Arbeiderparti mener at Elverum nå må inn i samme sone som våre nabokommuner og Kongsvinger. Dette betyr at arbeidsgiveravgiften må ned, og vi vil ta opp dette ved neste sonerullering.

Mange bedrifter i Elverum kunne ansatt langt flere og skapt mye mer enn i dag, hvis de hadde hatt noen å dele risikoen med. Risikoavlastning som politisk strategi vil realisere flere prosjekter og ideer, og skape flere arbeidsplasser. I dag bidrar Elverum kommune lite til risikoavlastning for bedriftene, i framtida mener vi dette representerer en mulighet for lokalsamfunnet og regionen.

Små deltidsbrøker og kortvarige engasjement er ikke attraktive

Når fylkeskommunen får nye oppgaver og arbeidsplasser, må Elverum være i posisjon til at noen av disse skal komme til oss. Det samme gjelder statlige arbeidsplasser, og ikke minst gjelder det arbeidsgiverpolitikken vi fører i egen kommune. Faste og hele stillinger er attraktive for jobbsøkere. Små deltidsbrøker og kortvarige engasjement er ikke attraktive.

I Arbeiderpartiet slår vi oss ikke til ro med situasjonen slik den er i Elverum i dag. Vi trenger flere arbeidsplasser, og vi må skape mer vekst og utvikling. Vi vil videreføre arbeidet vårt med å løfte dette arbeidet i det som gjenstår av denne valgperioden, og fortsette etter valget i september. For oss er arbeid til alle jobb nummer én, også i Elverum.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags