Ser ikke Elverum kommune næringslivet for bare trær?

Av
DEL

LeserbrevDet er liten hjelp i å organisere næringsutvikling dersom man ikke forstår hva det innebærer.

Det ser ut til å være uenighet blant politikerne i Elverum om næringsutviklingen i kommunen er positiv eller negativ. Positiv næringsutvikling betyr vekst i antall nye arbeidsplasser i privat sektor. Negativ næringsutvikling betyr det motsatte. Det er vel neppe tvil om at næringsutviklingen i Elverum ikke er spesielt positiv?

Det er minst to ting som må være på plass for at det skal utvikle seg en positiv næringsutvikling i et område. Det første er at det finnes interne drivkrefter som stimulerer til vekst. Det betyr at det er miljøer i kommunen som gir så gunstige og interessante forhold for etableringer, og muligheter for utvikling og avkastning, at virksomheter og investorer utenfor kommunen og regionen ønsker å investere og etablere seg der, fordi det gir dem spesiell kunnskap, teknologi og tilgang på naturressurser. Det er ikke nok med rimelige næringstomter, fine skiløyper og "liv i Leiret". Skogeierne og kommunen burde tenke, for å sette det på spissen, "Silicon Valley" basert på skog, etablert i «skoghovedstaden» Elverum. Et attraktivt sted der skogkompetansen samles fordi de beste er der. Ikke bare innen skogbruksledelse og oppkjøp og eksport av skogsvirke, men i utvikling av nye måter å bruke skog og trefiber på, ny teknologi, og etablering av miljøvennlig produksjon.

Det er ikke nok med rimelige næringstomter, fine skiløyper og "liv i Leiret"

Produkter som biocompositter, dyrefôr, klær, emballasje, trekjemi, vann- og luftrensing, fremstilling av næringsmidler og medisiner. Det er et vell av muligheter innenfor produkter fra skog, og vi er i ferd med å overlate til våre naboland å ta «hele kaka». Vi skogeiere må selv ta initiativ, tenke utenfor boksen, og handle, og Elverum kommune og støtteapparatet må lytte til de få skogeierne som viser at de satser og tar risiko, ellers forsvinner også de gode ideene ut av kommunen. 80 prosent av norske bedrifter har mellom 1 og 10 ansatte, og er startet i det små. Det er utopi å tro at storindustrien skal finne det for godt å etablere seg i Elverum, bare fordi det er mye skog her.

Det andre som må være på plass er et støtteapparat som forstår hva næringsutvikling dreier seg om. Hedmark fylkeskommunes egen internrevisjon hevdet i en rapport i 2017 at "næringsutviklingsarbeidet i fylket synes veldig omfattende og fremstår som uoversiktlig. Revisjonen er av den oppfatning at fylkeskommunen kan bli bedre til å jobbe med å tydeliggjøre hva fylkeskommunen bidrar med og hva tiltakene fører til". Dette gjenspeiler seg også på kommunalt nivå. «Myndighetene jobber etter en politisk modell der offentlig planlegging blir ansett å være det beste for bygdene og samfunnet» sa forskerne Aanesland og Mjelde i 1997. Den modellen har vel ikke vært særlig vellykket når det gjelder næringsutvikling i innlandet?

Tiden går og lite eller ingen nye, virkelig nye, næringer vokser opp med ny skog

Det er meget betenkelig at ikke politikere og administrasjon i Elverum kommune vil prøve å forstå hva næringsutvikling innebærer. Det dreier seg om kunnskap om skogsråvaren, entreprenørskap, forretningsforståelse og nettverk. Disse egenskapene vokser ikke på trær og vil bli mindre synlige når nye generasjoner overtar de skogressursene som alle politikere og offentlige næringsutviklere snakker om skal gi det grønne skiftet. Dette er oss helt besynderlig. Man organiserer seg ikke inn i næringsutvikling, men man involverer de som kan det. Det finnes noen næringsdrivende i Elverum Kommune. Lytt til de som kan entreprenørskap, slik at næringsutvikling skjer på grunn av og ikke på tross av offentlige festtaler.

Tiden går og lite eller ingen nye, virkelig nye, næringer vokser opp med ny skog. Det betyr stagnasjon av næringslivet i innlandet og et lokalsamfunn hvor snart 50 % av arbeidsstokken jobber i offentlig sektor. Våre sentrale politikere snakker om en nødvendig dobling av verdiskapningen i innlandet for at vi skal kunne opprettholde vår levestandard. Men fortsetter kommunen som i dag, vil det heller bli drepen for næringslivet i kommunen enn en dobling av verdiskapingen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags