Siste ord er ikke sagt om Grindheim

Av
DEL

Meninger
13. februar tok kommunestyret i Elverum en uklok beslutning i en omstridt sak. Kommunestyret vedtok å legge ned midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen Grindheim på Skansen i Elverum. Dette er i praksis det samme som vern. Både søknadspliktige og ikke – søknadspliktige tiltak blir forbudt. Kommunestyret vedtok også at det skal utredes om et større område på Vestad skal reguleres til bevaring. Begge sakene ble vedtatt mot 13 stemmer fra Høyre, Frp og Arnfinn Uthus (Sp).

Saker om vern og bevaring av gamle bygninger og naturområder er ikke enkle. Som i all politikk er det ulike hensyn som må veies opp mot hverandre. Den amerikanske presidenten Theodore Roosevelt har sagt følgende: «Conservation means development as much as it does protection.» Dette er et godt utgangspunkt i diskusjonen om vekst og vern. Bevaring handler ikke bare om å verne, det handler også om å tillate utvikling. Dette er også en nyttig rettesnor i saken om Grindheim.

Saker om vern og bevaring av gamle bygninger og naturområder er ikke enkle

For å bevare Vestad og Skansen for framtiden er det like viktig å gi rom for utvikling som det er å verne. Vi skal ta vare på det som fagfolk mener er udiskutable kulturminneverdier, men på andre områder bør vi tillate utvikling. På den måten kan Vestad endre seg i takt med tiden og vokse til en enda mer attraktiv bydel.

Eiendommen Grindheim er ombygd og påbygd slik at den er lite autentisk. Den ligger også slik plassert at den er lite synlig for allmennheten. Alle fagmyndigheter som har uttalt seg kommer fram til det samme: Eiendommen har ingen regional eller nasjonal verneverdi, og riving er ikke i strid med reguleringsplan eller arealplan. Rådmannen og fylkeskommunen har sagt tydelig at de ikke vil motsette seg riving.

Det som er like viktig i saken er hensynet til forutsigbarhet for eier. Det er dokumentert at eier har hatt god kontakt med kommunen. Han har forholdt seg til alle lover, regler og planer. I et møte med kommunen i januar 2016 fikk eier beskjed om at riving ikke var i strid med planverket, men at det formelt sett måtte godkjennes av fylkeskommunen. I et skriftlig svar fra fylkeskommunen 10. februar 2016 fikk eier bekreftet at fylkeskommunen ikke ville motsette seg riving av bygningen.

Eier sjekket altså med myndighetene om det er mulig å utvikle Grindheim, og fikk positivt svar. Deretter investerte han seks millioner kroner og begynte planlegging av hvordan han kunne utvikle eiendommen. Ett og et halvt år senere ble han stoppet av kommunestyret i strid med råd fra fagmyndigheter og i strid med reguleringsplanen for området. Grunnlaget for investeringen er borte og planene må legges i en skuff. Eier har selv sagt til media at han vurderer erstatningskrav mot kommunen.

Det er åpenbart at det mangler faglige holdepunkter for å hevde at eiendommen er bevaringsverdig

Noe av det viktigste kommunen kan gjøre for å skape vekst i Elverum er å være positiv, forutsigbar og etterrettelig mot dem som vil investere og skape noe. Jeg frykter signaleffekten denne saken gir til alle som vurderer å investere i Elverum. Omdømmet til Elverum kan bli skadet.

Vedtaket i kommunestyret har mange sider. Det er åpenbart at det mangler faglige holdepunkter for å hevde at eiendommen er bevaringsverdig. Dette ble etter min mening bekreftet under befaringen kommunestyret gjorde 13. februar. Kommunestyrets medlemmer fikk da med egne øyne se at eiendommen hverken er spesielt særegen eller en del av et helhetlig kulturmiljø.

Det verste i denne saken er likevel behandlingen av eier fra hans første møte med kommunen i januar 2016 til kommunestyrevedtaket 13. februar i år. Med et enkelt vedtak i kommunestyret er grunnlaget for en investering på seks millioner kroner borte. Vedtaket i kommunestyret 13. februar er beklagelig fordi det mangler faglig begrunnelse og strider imot innarbeidede prinsipper om privat eiendomsrett og forutsigbarhet fra myndighetene.

Det som er sikkert er at saken om Gindheim ikke er ferdig. Den vil versere videre i forvaltningen, og trolig også i rettssystemet. Fremtiden vil bekrefte at kommunestyrevedtaket 13. februar er et uklokt feilgrep.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags