Den gode signaleffekten

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger
Noen er bekymret for signaleffekten når utbygger ikke får rive Bruksveien 4 på Skansen. Ja, hvilke signaler gir det? For det første, at utbyggere faktisk må bite seg merke i det kommunen gir beskjed om i brevs form. Da får de den forutsigbarheten de gjerne vil ha.

For hva ga kommunen beskjed om, i brevs form, før utbygger kjøpte eiendommen? I 2016 ville daværende eier av Bruksveien 4, samt utbygger (nåværende eier), ha rivemulighetene vurdert. De fikk følgende skriftlige tilbakemelding fra kommunen:

«Fylkeskommunens uttalelse om at bygget har lokal verdi medfører at det er opp til kommunen å vurdere om bygget har lokal verdi som medfører begrensninger i forhold til rivetillatelse.(..) Dette må sees i sammenheng med pågående arbeid med en ny byplan for området, samt kulturminneplan.» (4/8-16, arealplan) Der stod det også at dette må de i tilfelle søke om.

Kanskje at er lurt å søke om rivetillatelse før en setter arkitektene i gang?

Før utbygger kjøpte eiendommen hadde han altså fått skriftlig beskjed om at riving måtte sees i forhold til kulturminner og byplan. Etter dette var det ikke møte i saken før juni 2018, der riving kanskje burde vært diskutert, men ikke ble det. Dette var de to møtepunktene utbygger hadde med kommunen. Det er rett og slett litt vanskelig å skjønne hans påstander om at han «hele tiden «fikk positive signaler til riving».

Så ja, utbyggere bør absolutt legge seg på minne den skriftlige tilbakemeldingen de får, det må være en viktig signaleffekt av denne saken. Da vet de hva de har og forholde seg til.

Hvilke andre signaleffekter kan denne saken ha for utbyggere?

Kanskje at er lurt å søke om rivetillatelse før en setter arkitektene i gang? Særlig for eiendommer som Grindheim i Bruksveien 4, som er registrert som kulturminner i Sefrak- registeret, og som er markert med «lokalhistorisk interesse» i byplanskissen. Da utbygger faktisk søkte om riving kom det frem at «Denne eiendommen ligger i en påtenkt vernesone i forhold til plan for Vestad og ny kulturminneplan». (29/10-18, kulturkontoret).

Om de verdsetter det som er der fra før, blir alt mye lettere, det er større sjanse for at alle blir fornøyde med resultatet

Et tredje signal kan kanskje være at utbyggere gjør klokt i å tilpasse seg det strøket de vil utvikle, særlig når det er gammelt. Om de verdsetter det som er der fra før, blir alt mye lettere, det er større sjanse for at alle blir fornøyde med resultatet. De blir rett og slett mer ønsket! For det er jo stadig ikke slik at utbygger ikke kan bygge på Skansen. Han kan bygge fine ting der uten å ødelegge det gamle. Eiendommen Grindheim har stor plass og Skansens Venner er ikke imot fortetting så lenge de gamle husene får stå. Vi ville f eks ikke skjerme nabohuset, som er fra femti-tallet.

Slike ting tror vi mange utbyggere allerede vet. Det står mye om dette i plan og bygningsloven, blant annet om lokalmiljøets rett til medvirkning. Likevel, det er fine signaler å gi! Hva kan denne saken signalisere til oss andre?

For eksempel at vi bor i en kommune som mener alvor med byplanen sin når de framsnakker røtter og identitet! At dette ikke bare er vakre ord på papir. Ikke minst når de skriver at den kulturhistoriske verdien av et strøk ligger i helheten, at det er den som gir miljøet identitet. Det gjør inntrykk når det tas på alvor.

Vi har en verdifull by, med en verdifull og viktig historie som vi gjerne hegner om

Saken sender også et standhaftig signal om at det lille som er igjen av gamle Elverum er verdt å ta vare på. Vi har en verdifull by, med en verdifull og viktig historie som vi gjerne hegner om. Kanskje er det også et signal at det ikke alltid skal være slik at utbyggers interesser trumfer verneinteressene? Det har vært mye av det her i Elverum. Vi i Skansens Venner har snakket med mange som er lei seg for det, særlig i den eldre garde, som har sett mye fint gått tapt her i byen. Vi kan ikke bare skylde på krigen. Gamle hus har ingen advokater som truer med å saksøke kommunen.

Så nei, vi er ikke bekymret for signaleffekten av denne saken. Den gir gode signaler, ikke minst for oss som engasjerer oss. Noen ganger nytter det. Den er en invitasjon til engasjement i lokalsamfunnet. Se opp for innbyggerinitiativ!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags