La Leiret leve!

Av
DEL

LeserbrevEt stort flertall av Elverums politikere sier ja til Østerdalsporten med detaljhandel og dagligvarebutikk ved det nye vegkrysset, Åkroken. De tror på utbyggernes innsalg om 200 nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter. Jeg hadde også stemt ja til planene hvis jeg trodde:

- At de fleste gjennomreisende ville stoppe for å handle ved Østerdalsporten og ikke hjemme før de dro, eller ved Tangen, i Løten, ved Ånestad, på Rena, i Prestmyrbakken eller i Trysil. For hvor mange steder telles egentlig de samme langvegsfarne kundene?

- At en utbygging av Østerdalsporten ved Åkroken ikke økte behovet for bilkjøring innad i Elverum hvor det allerede er et belastet vegsystem. Og er ikke målet å minske, ikke øke, behovet for bilkjøring?

- At en stor og ny Obs-butikk noen kilometer fra Leiret ikke ville gå utover eksisterende Obs-butikk på torget og annen handelsvirksomhet i Leiret og sentrale deler av Vestad. For viser ikke all erfaring at etablering av detaljhandel utenfor sentrum utarmer eksisterende virksomhet i sentrum? Er det grunn til å tro at noe annet vil skje i Elverum?

Jeg tror altså ikke på at vi vinner mer enn vi taper ved å etablere nye butikker ved den nye riksvegen. Vi som bor i Elverum og er glade i stedet trenger et levende sentrum hvor det er hyggelig og enkelt å handle og å møte hverandre. Nå lar vi bare Leiret forvitre og dø. Innbyggere flytter til nabobyer og mulige nye innbyggere velger andre steder å slå seg ned. Steder det investeres mer i trivsel og gode sentrumsløsninger. Det skyldes neppe bare mangel på arbeidsplasser at befolkningsveksten i Elverum har stagnert. Elverum er et godt sted å bo, men førsteinntrykket for potensielle nye innbyggere er et sentrum i forfall og som nå står i fare for å bli enda mere livløst. Hvem vil flytte til et slikt sted dersom de har flere valg?

En utbygging av detaljhandel ved Åkroken vil trolig forverre utviklingen. Derfor håper jeg politikerne i Elverum ikke får gjennomslag for sine planer rundt Østerdalsporten når de møter myndighetene til mekling. Et levende og tiltrekkende sentrum er viktig for alle kommunens innbyggerne, uansett adresse.

La Leiret leve!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags