Nær, ikke sær

Av
DEL

Meninger
Østlendingen hadde 5. januar et oppslag der det refereres fra et møte mellom Elverum kommune og flere lokale eiendomsutviklere og investorer. Holdningen blant noen av dem var at Ydalir bydel blir noe sært for de få. Det er ikke riktig. I virkeligheten blir Ydalir et trygt og godt nabolag som passer for alle.

Høsten 2019 åpner skolen og barnehagen i Ydalir. I løpet av de neste 10–15 årene skal det bygges mellom 800 og 1000 boenheter i Elverums nye bydel. Ydalir bygges etter prinsippet om lavest mulig utslipp og høyest mulig bostandard, men blir verken sær eller idealistisk. Hovedtanken er å bygge fremtidsrettede boliger for folk flest.

Reduserte boutgifter som følge av lavt energibruk og vedlikehold, samt muligheten til å ta opp grønt boliglån med gunstig rente, er i seg selv to gode grunner til å bosette seg i Ydalir bydel. I tillegg kan du selv velge om du vil ha parkeringsplass eller ikke. Har du ikke behov for bil, skal du heller ikke betale for et sted å sette den. Bomiljøet i Ydalir skal være bærekraftig, både med tanke på fysiske løsninger og gode sosiale arenaer.

Har du ikke behov for bil, skal du heller ikke betale for et sted å sette den

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene. Et nasjonalt mål er at Norge skal være klimanøytralt i 2030. For å sikre bærekraft inn i neste århundre, må vi ta i bruk ny kunnskap og teknologi. Vår egen statsminister gikk nylig ut i Aftenposten og etterlyste «klimaprofitører» – virksomheter som ser lønnsomhet i å satse på bærekraft. Finans Norge v/ adm. dir. Idar Kreutzer forsterker dette ved å hevde at virksomheter som skal drive lønnsomt i framtiden ikke vil lykkes med mindre de tenker bærekraft. I vår egen region har Sparebanken Østlandet lansert grønne boliglån med gunstig rente for dem som blant annet ønsker å bo i Ydalir. Eidsiva har gått tungt inn i Ydalir og tilrettelagt for nye energiløsninger. Fokus på bærekraft er økende, hos folk flest og i næringslivet.

I Ydalir bydel forplikter utbyggerne seg til å bygge hus og leiligheter med miljøvennlige byggematerialer, fjernvarme basert på bioenergi, solceller og smarte avfallsløsninger. Og viktigst av alt – Ydalir bydel skal bli et trygt og godt sted å bo. Her blir det møtesteder for barnefamilier, enslige, gamle og unge, skilte og nyforelskede. Veien er kort både til marka og til sentrum, og barnefamiliene kan glede seg over nyoppført skole, idrettshall og barnehage i nabolaget. Garasjeanlegg blir det også, akkurat slik som i andre nabolag bestående av leilighetsbebyggelse.

Her blir det møtesteder for barnefamilier, enslige, gamle og unge, skilte og nyforelskede

Ved å realisere Ydalir bydel viser Elverum kommune at de sammen med private utbyggere er villige til å satse på fremtiden. Så langt er det inngått avtaler med 4 utbyggerfirma som ønsker å bygge boliger. Disse aktørene er framoverlente og offensive. Ydalir som prosjekt setter Elverum på kartet som en kommune som tar ansvar og som satser på framtiden. Det er viktig for utvikling av byen som et regionsenter, det er viktig for miljøet, for folk flest, og de som kommer etter oss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags