Det politiske spillet i Elverum

Av
DEL

MeningerDet politiske spillet i Elverum etter valget har vært komplisert og fullt av overraskelser. Samarbeidet har vært skiftende og partier har byttet side på en måte som har vært vanskelig å forutse. Vi vil gjerne klargjøre MDGs rolle i denne sammenhengen.

MDG ønsket i utgangspunktet et valgteknisk samarbeid med Ap og SV, og deltok i innledende møter om dette. Til forskjell fra de andre partiene hadde vi også politiske krav til samarbeidet, og ønsket å få gjennomslag for noen viktige miljøsaker. Det var bl.a. vern av deler av de kommunale skogene og nei til hyttefelt på Flishøgda, en utbygging som vil ødelegge skog i et område der store deler allerede er rasert av vindkraftutbyggingen i Raskiftet. Dette kunne ikke Ap/SV godta, og allerede før det siste møtet med oss, der vi hadde moderert våre forslag en del, hadde disse partiene inngått samarbeid med Frp.


Vi har vært tydelige på at vi ikke kan være med i et samarbeid der Frp sikres posisjoner. Frp har et verdigrunnlag og et menneskesyn som er svært fjernt fra oss, fremmedfiendtligheten og klimafornektingen står fortsatt sterkt i dette partiet nasjonalt, og lokalt merker vi oss at Frp år etter år har gått inn for 0 antall flyktninger til Elverum. Dette dreier seg ikke bare om politisk uenighet, men også om verdier. De andre partiene kan vi være enige eller uenige med fra sak til sak. I forrige periode var det f.eks. Sp, Høyre, SV og MDG som satte ned foten og forhindret ny gjennomfartsvei gjennom Vestad (SVVs alternativ 2), og denne saken kan også bli aktuell i løpet av de neste fire årene, jfr. de signalene som Ap har kommet med. Når det gjelder en sak som privatisering av helsetjenester, står vi imidlertid nærmere venstresida.

Vi sa at vi ville stemme for Uthus/Sætre ved ordførervalget, men bekreftet ikke dette før det var klart at Frp ikke ville bytte side nok en gang

Etter Ap/SVs brudd med oss, har vi hatt møter med Sp, Pensjonistpartiet og Høyre, og kommet fram til et valgteknisk samarbeid. Sp, Pp og MDG har stilt felles liste til formannskapet, noe som har sikret oss en plass der. Høyre har stilt egen liste. Vi sa at vi ville stemme for Uthus/Sætre ved ordførervalget, men bekreftet ikke dette før det var klart at Frp ikke ville bytte side nok en gang. Det var et flertall for Skjærvik/Svisdal, men vår stemmegivning har en signaleffekt, og er også en anerkjennelse av personlige kvalifikasjoner. Vi vil delta i møter med Sp, Pp og Høyre før formannskapsmøtene, men er politisk fristilt, og vil følge vår egen overbevisning fra sak til sak.

MDG ønsker politiske posisjoner, men ofrer ikke viktige saker og prinsipper for å få dem. I motsetning til andre vil vi ikke overraske velgerne med at en stemme til oss betyr å gi våre politiske motstandere posisjoner og innflytelse. Politikken må ikke forfalle og reduseres til hestehandel. Og når det gjelder posisjoner, er det først og fremst en plass i formannskapet vi har ønsket. De spekulasjonene det har vært angående varaordfører er en blindgate, vi har ikke fått noe reelt tilbud om dette, det kan i høyden ha vært nevnt i en bisetning. Vi har heller ikke ønsket oss denne posisjonen, som er mer en kommunal gallionsfigur enn reell politisk innflytelse.

MDG ønsker politiske posisjoner, men ofrer ikke viktige saker og prinsipper for å få dem

Så begynner den politiske hverdagen, og det gjenstår å se hvordan samarbeidet og de politiske konstellasjonene vil bli. Det ligger atskillig sprengstoff i de avtalene som er inngått pr. i dag, ikke minst på den såkalte venstresida, som har høyrepopulismen med på lasset.

Uansett vil MDG gjør sitt beste og arbeide for det vi har lovet velgerne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags