Elverumsskolen bør bli dysleksivennlig

Av
DEL

Meninger
Forskere antar at rundt 2-5 prosent av befolkningen har en form for dysleksi. Ut fra dette kan vi anta at opp mot 125 elever i Elverumsskolen sliter med lese- og skrivevansker. Det er svært viktig at skolen ivaretar elever med slike vansker. At dysleksi blir oppdaget og fulgt opp tidlig kan være avgjørende for utviklingen til de elevene det gjelder.

Organisasjonen Dysleksi Norge har en sertifiseringsordning hvor skolene får et godkjent - stempel som forteller at de jobber godt og systematisk med lese- og skriveopplæring. En dysleksivennlig skole er en skole med høy kompetanse og gode rutiner for å følge opp elever med lese- og skrivevansker. De krever i utgangspunktet ikke mer ressurser enn andre skoler.

I Elverum er ingen skoler sertifisert som dysleksivennlige. Elverum Høyre vil at rådmannen utreder om skolene i Elverum kan få en slik sertifisering. Undertegnede tok opp saken i formannskapsmøtet 10. april, og fikk full tilslutning til forslaget. Elverum Høyres mål er at alle skoler i Elverum blir godkjent som dysleksivennlige. På den måten kan vi bli bedre til å hjelpe de som sliter med lese- og skrivevansker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags