Hjelper ikke sentrum

Av
DEL

Leder
Riksantikvaren har lagt ned innsigelse mot den nye byplanen i Elverum. Etter å ha sendt både en avdelingsdirektør og en seksjonssjef til Leiret for å se på den gamle enetasjesrekka på Østsida av Storgata, konkluderer nemlig Riksantikvaren med at husrekka er enestående i landet. Den kan derfor ikke rives.

Dette går på tvers fra det vi oppfatter at «hele» Elverum ønsker: Gårdeieren vil rive husrekka og bygge noe nytt og mer funksjonelt, politikerne vil gjerne ha en fortetting i sentrum og vil derfor erstatte rekka med høyere bygninger, og næringslivet i Leiret jobber støtt og stadig for å gjøre sentrumshandelen mer attraktiv. Det kan godt hende at bygningsrekka er enestående her til lands, men kanskje er det også en grunn til det? En gammel, slitt og ikke veldig vakker bygningsrekke bidrar verken til god økonomi for gårdeier, fortetting av sentrum eller mer handel.

Det kan hende bygningsrekka er enestående her til lands, men kanskje er det en grunn til det?

Det er mange faktorer som påvirker utviklinga av et by- eller bygdesentrum. Boliger, næringslokaler og trafikkløsninger er blant de viktigste. At Elverum er viktig når det kommer til gjenreisningsarkitekturen her til lands synes de fleste elverumsinger å være enige om. Derfor må også mange av bygningene i Leiret som er typiske for denne epoken ivaretas. Imidlertid er enestasjesbygningene, som egentlig ble reist provisorisk under krigen, noe ganske annet og mindre typisk enn for eksempel rådhuset og St. Olaf. At hus, som ifølge gårdeier Stømner har vært kondemnable i 30 år, skal bli liggende der «til evig tid», og hindre en ønsket utvikling av sentrum, er imidlertid bare trist.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags