Hvorfor gir ikke Elverum Ap uforbeholden støtte til en østlig jernbanetrasé på Hamar?

OVERRUMPLET: – Vi må få sjansen til å se på saken og formuleringene. Dere kan ikke overrumple oss på denne måten, sa Ingvar Midthun (til venstre) indignert under formannskapsmøtet forrige fredag. Ordførerkandidat Yngve Sætre (bak) la fram saken og mente det haster så mye at saken ikke kan vente i to uker.Foto: Randi Undseth

OVERRUMPLET: – Vi må få sjansen til å se på saken og formuleringene. Dere kan ikke overrumple oss på denne måten, sa Ingvar Midthun (til venstre) indignert under formannskapsmøtet forrige fredag. Ordførerkandidat Yngve Sætre (bak) la fram saken og mente det haster så mye at saken ikke kan vente i to uker.Foto: Randi Undseth

Av
DEL

MeningerDiskusjonen om trasévalg og stasjonsplassering på Hamar ved utbygging av Intercity har pågått lenge. Regjeringen har uttrykt at de ønsker østlig trasé, men noen endelig avgjørelse er ikke tatt. Saken er også svært viktig for Østerdalen og Elverum, og vårt syn har blitt etterlyst fra ulike hold den siste tiden. I formannskapsmøtet 24. august kom de borgerlige partiene i Elverum derfor med et forslag til uttale til støtte for trasé øst og stasjon ved Vikingskipet i Hamar.

Bakgrunnen er at dette er det eneste alternativet som på en realistisk måte kan gi både direktelinje med tog fra Elverum/Østerdalen til Oslo og mulighet for stopp i Hamar. Det vil redusere reisetiden til Oslo betydelig og er det suverent beste alternativet for Elverum og Østerdalen. En slik løsning vil åpne store muligheter for vår region. Vi kan få en reisetid Elverum–Oslo på litt over én time, og dagpendling til Oslo kan bli både realistisk og attraktivt for mange i Elverum-området.

Som det korrekt er gjengitt i Østlendingens artikkel fra formannskapsmøtet ville Arbeiderpartiet først vente med å ta stilling i saken til de hadde fått snakket med Hedmark Ap og Hamar Ap. At et lokallag vegrer seg for å ta selvstendig stilling i en så viktig sak er i seg selv oppsiktsvekkende. Det vitner om alt annet enn handlekraft.

Arbeiderpartiet mente også at saken kom brått på dem, og at de ble overrumplet. Til det er det å si at debatten rundt denne saken har pågått høylytt og i full offentlighet i godt over to år. Elverum Høyre leverte sin høringsuttale allerede i september 2016. Trasévalget har også vært diskutert i Elverum formannskap ved minst én tidligere anledning. Denne saken burde derfor på ingen måte komme som «julekvelden på kjerringa» for Elverum Ap.

Det skal også nevnes at Elverums ordfører la fram saken i Arbeidesutvalget i Sør-Østerdal Regionråd dagen før, og der ble det gitt full støtte for en østlig trasé på Hamar.

Dette ble formidlet i formannskapets møte påfølgende dag, men i stedet for å gi støtte til det klart beste alternativet for Elverum og Østerdalen kom Elverum Arbeiderparti med et forslag som sier at man ønsker jernbanetilsving mot øst fra sør. Etter vår oppfatning åpner dette kun opp for den vestlige traseen på Hamar, og den løsningen er klart dårligere for Elverum og Østerdalen. Dette fordi man med denne løsningen ikke vil kunne få både stopp i Hamar og direktetog til Oslo. Man mister alle fordelene med en østlig trase.

Det er uforståelig at Elverum Arbeiderparti ikke kan gi klar støtte til østlig trasé som er det suverent beste alternativet for Elverum og Østerdalen. Holdningen til Elverum Ap er i realiteten i strid med det som et enstemmig kommunestyre i Hamar ønsker seg og i strid med interessene til Elverum og Østerdalen.

Vi vet at det har vært ulike syn på denne saken i Hamar Ap og at Hedmark Ap stemte for vestlig trasé i fylkestinget. Men dette bør være underordnet. Som folkevalgte i Elverum bør det være Elverum og Østerdalen som er hovedfokus.

Spørsmålet som gjenstår blir derfor: Hvorfor støtter ikke Elverum Ap uten forbehold det suverent beste alternativet for innbyggerne i Elverum og Østerdalen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags