Ikke bare for kristne mørkemenn

Av
DEL

Meninger
På siste måling fikk Elverum Kristelig Folkeparti en oppslutning på 1,3 prosent. Det er jo til å le av! Men det er en oppgang på 100 prosent siden 2015. Da stilte ikke KrF liste i Elverum. Det gjør vi derimot nå.

Som listetopp må jeg reflektere over den lave oppslutningen, tross alt. Er det fordi folk tror KrF kun er for kirkegjengere? Tror velgere vi er imot likestilling, kvinners rettigheter og ikke tar et glass vin?

Mener mange vi er en gjeng mørkemenn? Skyldes det at vi heter «Kristelig» folkeparti? Kanskje.

At KrF sitter i regjering dominert av H og Frp kan ikke Elverum KrF gjøre noe med, men vi forsikrer om jobbing for at regjeringsdeltakelsen kommer Elverum og regionen til gode. Det er det positive med å være i regjering.

Et parti for kristne? Ikke bare, men partiet fokuserer på det positive ved vår kristne kulturarv og kristen-humanistiske verdier, som f.eks. nestekjærlighet. Grunnloven og Stortingets store flertall baserer mye av politikken på disse verdiene. På noen områder er KrF uenig og går lengre i den ene eller andre retningen. Personlig er jeg svært opptatt av at KrF ikke skal opptre som et trossamfunn. Vi er og blir et folkeparti med ønske om å bygge på verdier til det beste for individ og samfunn.

Vi må finne løsninger uten å virke fordømmende og kontrollerende

Imot kvinners rettigheter? Nei! Vi står i bresjen for likestilling og rettigheter, men KrF har en annen tilnærming i abortspørsmålet og er opptatt av det ufødte livets rettigheter også. Da oppstår den vanskelige balansen mellom kvinnens og fosterets rettigheter. Det er rart å bli stemplet negativt når man egentlig kjemper for det beste for begge parter. I spørsmål om genetikk kommer KrF i møte med verdier, og utfordrende avveininger oppstår.

KrF og alkohol? Dette er ikke partiet hvor flertallet av velgerne nyter alkohol eller drikker mye, men er det hensikten? Måtehold er en god vei for et samfunn. Partiet tar på alvor konsekvensene av liberal ruspolitikk og retter spesielt fokus på barn og familier. Konsekvensene er godt synlige. Vi må finne løsninger uten å virke fordømmende og kontrollerende.

Det er forståelig at velgere som ikke definerer seg som kristne, ikke kjenner seg igjen i partinavn med «Kristelig». I forhold til partiets politiske program, er navnet etter min mening noe uheldig. Spesielt dersom det fører til at potensielle velgere ikke vurderer partiet som aktuelt. Vi er avhengig av oppslutning i form av stemmetall og medlemmer for gjennomslagskraft for god politikk.

Hva er «mørkemenn»? Er ikke dette en ufin karakteristikk vi bruker i møte med mennesker vi er uenige med? KrF er et parti for livet og mener vi har gode løsninger for barnehage og skole, seniorer, svakere stilte grupper, miljø, næringsliv og bygd og by.

Vi vil det skal gro, spire og bære frukter. Intet «mørkt» i dette

Vi vil ha alle med på laget i å utvikle Elverum og regionen. Vi vil det skal gro, spire og bære frukter. Intet «mørkt» i dette. Man trenger hverken å være religiøs eller avholdsmenneske for å stemme KrF. Det handler om politikk som virker til det beste, og ikke om partinavn og merkelapper.

Siden Elverum KrF stiller liste for første gang på åtte år, inviterer vi spesielt til å følge med på lokalpolitikken vår, og å bli kjent med oss som utgjør KrF lokalt.

Hvem som sitter på storting og regjering er ikke det viktigste ved valget i september, men derimot hvem som tar sete i Formannskap, Kommunestyre og øvrige råd og utvalg. KrF har et godt team som ønsker å sette positivt preg på Elverum.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags