Nye Hamar jernbanestasjon i Elverum formannskap

Av
DEL

MeningerOrdfører Erik Hanstad i Elverum og Høyres ordførerkandidat Yngve Sætre gikk hardt ut mot Elverum Arbeiderparti i Østlendingen 3. september. Dette er en retorikk og argumentasjon som Elverum Arbeiderparti og Sosialistisk Venstreparti ikke kan la stå uimotsagt.

Det handler om en sak som de valgte å ta opp under «eventuelt» i siste formannskapsmøte. Vanligvis er «eventuelt» en post på sakslista der vi som politikere stiller spørsmål til rådmann/administrasjon, orienterer om saker og fremmer ting som vi vil ha politisk behandlet på et senere møte. Vanlig prosedyre for alle politiske saker er at de utredes av rådmannen, sendes ut til de folkevalgte og offentliggjøres vel en uke i forkant. Dette sikrer et godt grunnlag og en god politisk håndtering.

I formannskapsmøtet presenterte Høyres ordførerkandidat et forslag, – uten å informere Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti på forhånd. Ordføreren ville ha saken til votering umiddelbart, mens Ap/SV bad om to ukers utsettelse så rådmannen kunne utrede saken på normal måte. Dette nektet ordfører Erik Hanstad.

Saken de ville ha vedtatt, var plassering av jernbanestasjonen på Hamar og ny jernbanetrasé. Dette har vært en meget omdiskutert sak over flere år både i Hamar, på fylkestinget samt gjennom uttalelser fra regjeringen. Men ingen endelig avgjørelse er tatt. Høyre påsto i møtet at det hastet med en uttalelse fra Elverum. De hevdet også at kun østlig jernbanetrasé med stasjon ved Vikingskipet vil kunne gi direkte togforbindelse fra Østerdalen/Elverum til Oslo. Når en sak ikke kan utredes slik vi ba om, blir påstander framsatt over bordet vanskelig å gå etter i sømmene. Derfor ba vi om to ukers utsettelse og en normal saksutredning fra rådmannen.

I Hamar Dagblad 27. november 2017 uttalte Ove Skovdal, seksjonssjef i Jernbaneverket, at direktetog Oslo-Hamar-Elverum ikke er avhengig av om det blir øst- eller vesttrasé for jernbane gjennom Hamar. Seksjonssjefen i Jernbaneverket er dermed ikke enig i Høyres påstand. En saksutredning ville bringe klarhet i slike fakta og påstander.

Elverum Ap og SV ønsket en to ukers utsettelse og en faglig saksutredning fra rådmann. Dette gikk ikke ordfører Erik Hanstad med på. Han krevde en avstemming basert på noe som Høyre hadde forberedt til formannskapsmøtet uten at Ap og SV hadde mulighet til å sette seg inn i saken. Vi måtte ta standpunkt til saken og stemme direkte i møtet. Vi ville ikke ta stilling til valg av jernbanetrasé og jernbanestasjon i Hamar. Derfor fremmet vi et alternativt forslag som lyder slik:

«Vi ønsker jernbanetilsving mot øst fra sør for å forbedre direkteforbindelsen mellom Østerdalen og hovedstadsregionen med jernbane via Hamar.» Intensjonene i vårt forslag er det samme som i Høyres forslag, med unntak av Høyres avslutning på sitt forslag: «Elverum kommune vil med dette understreke viktigheten av trasévalg Øst på Hamar og stasjon ved Vikingskipet. En slik løsning vil være svært positiv for hele Østerdalen.»

Hovedlinjene i forslagene er like. Vi vil som Høyre ha direkte togforbindelse mellom Østerdalen/Elverum og Oslo. Vi vil imidlertid ikke mene noe om valg av jernbanetrasé og jernbanestasjon lokalt i Hamar. Vi reagerte også på måten Høyres ordfører og Høyres ordførerkandidat presenterte saken på. Den ble presentert muntlig i møtet, og de nektet for to ukers utsettelse og saksutredning av rådmannen. Det mener vi er viktig i en sak som har pågått i mange år, og som neppe blir avgjort før neste formannskapsmøte i Elverum fredag 7. september.

Til slutt: Ordfører Erik Hanstad nevnte både i Formannskapsmøtet og i aviskronikken at han hadde tatt dette opp med de andre kommunene i Sør-Østerdal/Våler. Rart at han ikke kunne varsle Ap og SV i egen kommune før han tar det opp utenfor den kommunen han er ordfører i. En e-post til de andre partiene eller en utsettelse kunne kanskje lagt til rette for et enstemmig vedtak i Elverum. I stedet bruker ordføreren makta og presser gjennom en 4–4 avstemning (Frps Kersti Grindalen hadde meldt forfall) slik at han må bruke egen dobbeltstemme for å få viljen sin.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags