Overordnet veisystem

Av
DEL

Meninger
Det er med stor bekymring jeg leser i lokalpressen at Elverum AP gjentatte ganger nå tar til orde for at kommunestyrevedtaket for nordre omkjøringsvei (alternativ 0+) vil bli prøvd på nytt dersom AP igjen får flertall i Elverum kommunestyre. Dette burde uroe de fleste innbyggere i Elverum, og ikke minst alle med fritidseiendom øst for Elverum. Også denne gangen er Aps representanter i beste fall unyanserte i sitt forhold til fakta i saken, og her er hvorfor:

Det er fra Elverum AP hevdet at det ikke har skjedd noe i saken siden vedtaket ble fattet i kommunestyret for ca. 3 år siden, og at det derfor er å kaste blår i øya på folk ved å fortsette arbeidet med omkjøringsvei. Ingen har påstått at en omkjøringsvei vil bli en realitet inne kort tid. Dette er en løsning som vil ligge kanskje 15 år frem i tid, og det var man veldig så klar på når vedtaket ble fattet i kommunestyret. Det som Elverum Ap imidlertid ikke nevner er at alternativ 1 og 2, altså 4 felt bru for dagens glom-bru, eller ny bru ved siden av dagens glom-bru, også ville ligget svært langt frem i tid. Alternativ 1 og 2 er ikke en gang nevnt i NTP, og ligger derfor 15-20 år frem i tid, dersom de i det hele tatt ville blitt realisert. Nordre omkjøringsvei er nå faktisk nevnt i NTP som et alternativ som bør utredes, noe som åpenbart er en god start for fremtidig realisering av nettopp omkjøringsvei.

Alternativ 1 og 2 er ikke en gang nevnt i NTP, og ligger derfor 15-20 år frem i tid, dersom de i det hele tatt ville blitt realisert

Videre hevdes det at vedtaket setter beredskapen i fare. Dette er ikke korrekt. Flere bruer gir bedre beredskap, det er korrekt, men det er imidlertid ingen ting som tilsier at en bru over Glomma ved eks. Strandfossen vil gi dårligere beredskap enn ny bru i sentrum. Tvert om vil antagelig ei bru ifm med omkjøringsvei gi bedre beredskap da denne veien vil ha større hastighet enn i sentrum, og den vil ikke ha midtrabatter og rundkjøringer som tar hastighet og fremkommelighet ned.

Videre har vi det miljømessige aspektet. SVV egne tellinger viser at trafikken på Trysilveien ved Hernes i snitt ligger på +/- 5.000 biler i døgnet, og dette er i all hovedsak gjennomgangstrafikk. I prosent ut gjør dette drøye 30 prosent av trafikken vi måler ved lokket/glombrua (ca. 17 000 biler i døgnet i snitt), og gir en god indikator på avlastningspotensialet med omkjøringsvei. Ved å gå for alternativ 1 eller 2 vil det pga kostnadsnivået (1 mrd. for alternativ 1 og 1, 3 mrd. for alternativ 2) bety at en omkjøringsvei nærmest for alltid vil være uaktuelt. Vi får da en sementering av en løsning hvor all trafikk, gjennomgang og interntrafikk, blir rutet gjennom sentrum, under lokket og forbi miljøbydelen Ydalir, akkurat som i dag og for all fremtid. En særdeles dårlig og bakstreversk løsning som også er stikk i strid med de statlige føringene på anleggelse av riksveier i Norge.

Man legger med alternativ 1 og 2 altså opp til at gjennomgangstrafikken som man vet er økende, skal legges gjennom sentrum med de miljømessige og trafikale konsekvensene dette vil få. Dette er ikke bra.

Helt til slutt er det å påpeke at alternativ 1 og 2 vil føre til bompenger internt i Elverum. Den statlige andelen av kostnadene var satt til ca. 130 mill. av en totalramme på over 1 mrd. Dette vil da i praksis bety bompenger for å komme seg øst/vest i Elverum, og alle som må krysse Glomma må derfor belage seg på å betale for hver passering. Dette er selvsagt uhørt og vil i hvert fall ikke bidra til at Elverum blir mer attraktivt å flytte til. Så pass opp innbyggere i Elverum. Vær klar over konsekvensene av en reversering av kommunestyrets vedtak om alternativ 0+/nordre omkjøringsvei, og vær klar over hvilke partier som fronter nettopp slik reversering.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags