Parkering i Elverum sentrum

Av
DEL

LeserbrevDe siste årene har det forsvunnet mange sentrumsnære parkeringsplasser i Elverum. De har måttet vike for boligbygging og næringsutvikling. Kommunen har anlagt en ny bydel; Ydalir. Den nye skolen der, som åpner til skolestart høsten 2019, vil i første omgang ha 150 elever og 20 ansatte. Og ingen parkeringsplasser til bruk for ansatte. Det har nylig blitt bygget et nytt helsehus i byen. Det er satt av 164 parkeringsplasser til besøkende og brukere av huset, men det er ikke satt av en eneste parkeringsplass til de rundt 300 ansatte. Nå leser jeg i Østlendingen at en parkeringsplass utenfor rådhuset i sentrum er tatt i bruk til sykkelparkering.

Det er ikke vanskelig å være enig i at bilkjøring bidrar til forurensende utslipp, og at det derfor bør begrenses. Det er også sant, slik det hevdes i avisartikkelen, at man får plass til mange sykler på den plassen en bil trenger. Likevel må man forholde seg til virkeligheten slik den faktisk er. Elverum kommune er, som så mange norske kommuner, en kommune med spredt bosetting. Dette innebærer at mange av kommunens innbyggere er bosatt på steder der det ikke er mulig å anvende offentlig transport. Fordi det ikke finnes et offentlig transporttilbud. Mange mennesker bor altså slik til at det faktisk ikke er mulig å velge bort bilen i det daglige. Ifølge nyere tall fra Statistisk Sentralbyrå bor 70,8 % av kommunens befolkning i tettbygde strøk. Det betyr at 29,2 % ikke gjør det. Slik jeg leser definisjonene Statistisk Sentralbyrå opererer med, vil for eksempel Hernes, Heradsbygda og Sørskogbygda defineres som tettsteder. Dette gjør at det er enda flere enn 29,2 % som bor såpass «avsides» til at det ikke er mulig å benytte offentlig kommunikasjon.

Elverum kommune er, som så mange norske kommuner, en kommune med spredt bosetting


Elverum kommune har, enn så lenge, en stor offentlig parkeringsplass på Folkvangtomta. Den ligger i den ene enden av et langstrakt sentrum. Vi vet at gjennomsnittsalderen i Norge øker. Dette innebærer at det blir flere i de eldste aldersgruppene. Disse menneskene er ikke nødvendigvis så mobile at de kan bevege seg så langt til fots. Mennesker som har varige og alvorlige funksjonsnedsettelser, uansett alder, kan ha rett til handicapbevis. Lista for å få et slikt bevis ligger, og bør ligge, høyt. Men immobilitet kan også ramme innbyggere i lavere aldersgrupper. Innbyggere som arbeider eller har ærender i sentrum. Innbyggere som ikke kvalifiserer til å få handicapbevis, men som likevel har vanskeligheter med å bevege seg.

Elverum skal være en by for alle uansett funksjonsnivå. Elverum skal være en by med folkehelse i fokus. Men man kan ikke vedta at innbyggerne skal være unge, friske og mobile. Jeg mener det er urealistisk å planlegge for at et flertall av kommunens mer perifert bosatte innbyggere skal ta seg inn til sentrum på sykkel. Det er også urealistisk å forvente at et flertall av de ansatte og de handlende i sentrumsnære områder skal ta seg frem til fots. Slik er ikke virkeligheten. Avstandene i kommunen er slik de er, innbyggerne bor der de bor, og byen Elverum trenger parkeringsplasser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags