ROBEK eller nedleggelser av skoler

Av
DEL

Leserbrev
Jeg er forskrekket over de meningsutvekslinger som er referert i avisen 6.juni.Det synes som noen av våre kommunestyrerepresentanter uttaler seg uten å ha tenkt gjennom hva de selv sier.

Kort sagt, utrivelig lesning.

Våre kommentarer; Det finnes politikere som har sett at alle byer trenger et omland med innbyggere. De har sett at omlandet består av bygder hvor folk dyrker jorda og driver annen nødvendig virksomhet, og derved føler tilhørighet og trivsel. Skolen hører til og er en av mange nødvendige institusjoner som finnes i et slikt samfunn.

Uten mennesker med gode levevilkår i bygdene, eksisterer heller ikke tettstedene (eller de mindre byene om du vil).

Så til reportasjen i avisen; Utdanningskontoret setter et spørsmålstegn ved kompetansenivået til lærere på bygdeskoler, (en uhyrlig mening som lett kan motbevises) og Eldri Svisdal fra SV mener at skolene i bygdene bør legges ned for at hun og likesinnede skal få gratis SFO!

ROBEK eller ikke, det kommer dager etter disse. Uopprettelige «bommerter» så som «Ydalir», må betales. Det må ikke skje ved å legge ned infrastruktur i bygdene. Vi får håpe at kunnskapen blandt våre folkevalgte utvikler seg positivt i likhet med ønsket om bedre økonomi. Det er kansje noen av representantene som har gått på bygdeskoler og er gode i matematikk?

P.S. Bussing av elever i en overgangsperiode koster det samme fra bygda som til...

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags