Sykkel i sentrum

Av
DEL

Meninger
Politikerne i Elverum har bestemt at det skal satses på sykkel i Elverum i årene framover. – Det er viktig å få sykkel på dagsorden og få økt fokus på sykkel som transportmiddel, uttaler kommunens arealplanlegger-.

Kommunens handlingsplan for sykkelbyen Elverum 2017–2020 dreier seg i korte trekk om å tilrettelegge Elverum for gående og syklende (ref. kommunens hjemmesider). Østlendingen for 20.sept. har et stort oppslag om at krysset Storgata-Elvarheimsgata ved Lokket er Elverums farligste kryss. Dette krysset er veldig uoversiktlig der både biltrafikk, gående og syklende møtes.

Som syklist kan du velge om du vil sykle på fortau eller i gata. Sykling på fortau skal være på de gåendes premisser. Litt forenklet er du å betrakte som gående, også når du krysser gata på fotgjengerfelt. Velger du derimot å sykle i gata, er du kjørende og skal følge vanlige trafikkregler. For denne gruppen syklister møter du et problem når du sykler nordover i Storgata og skal fortsette over Lokket.

Et eller annet sted i kryssingen endres modus fra trafikant til fortaussyklist. Tilsvarende problematikk når du sykler sørover og skal fra Lokket og ut i Storgata. Hvem har vikeplikt for hvem? Usikkerhet i trafikken er alltid en risikofaktor! Kommunens forslag er å stenge Elvarheimsgata mellom Husfliden og Lokket Pub. Samtidig skal de opphøyde gangfeltene i Storgata renoveres. Dette er et godt forslag som åpner for å gjennomføre målsettingen i kommunens sykkelplan om tilrettelegging for gående og syklende ved å anlegge eget sykkelfelt i Storgata.

Sykkelfeltet bør legges på vestre side av gata på samme side som Elvarheimsgata blir stengt. Dermed kan syklende komme krysningsfritt fra sykkelfelt til gangfelt på Lokket og motsatt. I dag benyttes denne siden av Storgata i stor utstrekning til parkering.

Med sykkelfelt vil parkering fortsatt være mulig på andre siden av gata. Det pågår for tiden en diskusjon om å endre parkeringstiden fra to til tre timer. Med halvering av parkeringskapasiteten bør det kanskje overveies å gjøre det motsatte: redusere til én time for å øke rotasjonshastigheten.

Tiltaket med sykkelfelt vil være meget rimelig å gjennomføre: oppmerking og skilting. Det er verdt å prøve! Dersom det mot formodning viser seg ikke å fungere eller vil medføre store ulemper, er det enkelt å reversere tiltaket. Kommunens handlingsplan går fram til 2020. Det er med andre ord på høy tid å gå fra ord til handling om å gjøre Elverum til sykkelby!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags