Uteklima og infrastruktur

REHANBILITERING: Vegsystem for å sikre trafikksikkerheten er også viktig for Hanstad skoles framtid, mener artikkelforfatterne.

REHANBILITERING: Vegsystem for å sikre trafikksikkerheten er også viktig for Hanstad skoles framtid, mener artikkelforfatterne.

Av
DEL

Meninger
Elverum Venstre hadde for litt siden et innlegg om Hanstad skole og behov for snarlig rehabilitering, for å bedre inneklima og læringsmiljø for elever og lærere!

Samtidig hjelper det lite å forbedre inneklima dersom uteklima og trafikksikkerheten inn mot skolen ikke er ivaretatt. Dagens vegsystem fører all biltrafikk på søndre Hanstad med dens støv, støy og utslipp inn mot skole og barnehage, igjennom bebyggelsen, i stedet for rundt, slik intensjonen og lovnaden har vært. Her har man ventet i snart 40 år på planlagt og tiltenkt løsning.

En forutsetning for utbyggingen på siste halvdel av 1990-tallet var etablering av gjeldende reguleringsplan. Konsekvensen av at dette ikke har skjedd er at trafikkbelastningen inn mot skole og barnehage har blitt urimelig høy. Vi er bekymret for alle barn som ferdes til og fra skole og dens fritidsarealer hver eneste dag. Det har vært trafikkulykker og påkjørsler av barn i område. Enkelte barn i barnehagen har til og med måtte øke dosen av astma medisin grunnet utslipp fra mye trafikk.

Vi er bekymret for alle barn som ferdes til og fra skole og dens fritidsarealer hver eneste dag

Alt for mange berørte beboere har og ventet på etableringen av nevnte vegsystem urimelig lenge, og fått forringet sin bo og livskvalitet betydelig siden Elverum kommune ikke har fulgt opp egne planer. De fleste som etablerte seg her gjorde det nettopp fordi det trafikale tilsynelatende var ivaretatt. Midlertidig inn og utfartsveg skulle gå forbi skole/ barnehagen ”noen få år,” i påvente av permanent utkjøringsveg, en midlertidighet som har fått lov å eksistere i snart 40 år! Dette kan mildt sagt defineres som mindre god ivaretakelse av berørte beboere.

Arnfinn Uthus, Sp, påpekte i kommunestyret 18.12.2019, at vi må snart gjøre noe med vegsystemet på Hanstad, ikke bare fatte nye vedtak som ikke blir fulgt opp. Venstre og KrF er helt enig med Uthus.

Et handelsknutepunkt med Kiwi og Rema kan dessuten bidra til å gjøre vondt verre, rent trafikalt.

Elverum Venstre og Elverum KrF støtter derfor FAU ved Hanstad, Lillemoen, Solkroken og Bakkebygrenda og fremhever som FAU, viktigheten av å realisere eksisterende reguleringsplan snarest, for å få trafikkbelastning, støv, støy og utslipp vekk fra skole og barnehage og skape en mer trafikksikker veg forbi skole og barnehage.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags