Elverum blomstrer!

RIKTIG VEG: Elverum er på rett kurs og mulighetene er mange og spennende. Utbyggingen av Ydalir er et eksempel, hevder artikkelforfatterne.

RIKTIG VEG: Elverum er på rett kurs og mulighetene er mange og spennende. Utbyggingen av Ydalir er et eksempel, hevder artikkelforfatterne.

Av
DEL

Meninger
Den nåværende posisjonen, med ordfører Erik Hanstad i spissen tok over styringen i Elverum i 2011. På alle disse årene har det skjedd en rekke svært viktige ting for Elverum. Vi kjenner oss ikke igjen i den «nedsnakkingen» av kommunen vår enkelte politiske motstandere nå vektlegger i valgkampen.

Noe av det første vi gjorde i posisjon var å stenge Hera vekst på Hornmoen. På den måten frigjorde vi Elverum fra et luktproblem som la en klam hånd over østre deler av byen, og stanset boligbygging i et stort område. Dette ga i neste omgang muligheter til å igangsette planene om å utvikle Ydalir. Nå har vi bygget en fantastisk skole og barnehage i massivtre, og alt ligger til rette for at Ydalir kan bli en spydspiss innen klimavennlig byutvikling. Prosjektet får nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Et annet stort prosjekt vi satte i gang var Helsehuset. Dette fantastiske bygget står nå ferdig til glede for innbyggere i ulike livsfaser. Helsehuset samler og styrker kommunens helsetjenester, og gjør oss bedre i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Her er det også legevakt for flere kommuner. Helsehuset styrker sykehuset og Elverums rolle som regionsenter.

Vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg var stort når vi overtok. Dette fordi Arbeiderpartiet i en årrekke hadde nedprioritert vedlikehold. Blant annet var Rådhuset så dårlig vedlikeholdt at Arbeidstilsynet truet med å stenge hele bygget. Vi fikk regningen for å sette bygget i forsvarlig stand. Vi har også gjort betydelige rehabiliteringer og oppgraderinger av både Søbakken skole og Lillemoen skole. Hanstad skole har fått et flott massivtrebygg og videre rehabilitering skal skje så raskt som mulig.

Da vi tok over i 2011 var det stor mangel på både boligtomter og næringstomter i Elverum. Gjennom en bevisst satsing har vi nå næringsareal og tomtereserver for mange tiår fremover. En rekke nye leilighetsbygg har reist seg i sentrum og flere boligområder har sett dagens lys. Gjennom en positiv ja–holdning har vi gitt mange en mulighet til å realisere boligdrømmen. Infrastrukturen har også blitt forbedret, og nye RV 3/25 står ferdig om litt over ett år.

Nå har vi bygget en fantastisk skole og barnehage i massivtre, og alt ligger til rette for at Ydalir kan bli en spydspiss innen klimavennlig byutvikling

Vi har gitt næringslivet i Elverum gode rammebetingelse og lagt vekt på å være en næringsvennlig kommune- kall det gjerne en «ja» kommune. Noe av det viktigste vi har gjort på dette området er å bidra til fortsatt drift hos legemiddelprodusenten Curida. Utviklingen i næringslivet den senere tid har vært svært positiv. I andre kvartal 2019 ble det skapt hele 59 nye bedrifter i Elverum. Dette er det høyeste tallet SSB har registrert i vår kommune noen gang. Nylig fikk vi også vite at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) skal etablere virksomhet i de gamle lokalene til Sperre støperi. Dette etter at politisk ledelse og kommunens selskap ERNU har jobbet aktivt for en slik etablering.

Skole og oppvekst har vært et betydelig satsingsområde for oss. Dette har resultert i at grunnskolepoengene i vår periode har økt fra 38,3 til 42,5. Dette er bedre enn snittet i både Hedmark og landet. I den siste Ungdataundersøkelsen ligger Elverum likt eller bedre enn landsgjennomsnittet på 33 av 43 indikatorer. Dette viser at vi har trygge og gode oppvekstsvilkår, og flotte ungdommer i Elverum. For å styrke oppvekst- og bomiljøer ytterligere har vi etablert aktivitetsparker ved Sagtjernet og ved Restvold. Vi har også satset sterkt på forebyggende psykisk helse og var tidlig ute med å ansette kommunepsykologer.

Siden vi tok over i 2011 har det blitt over 1200 flere innbyggere i Elverum. I skrivende stund er vi 21207 innbyggere. Vi har aldri vært flere innbyggere i Elverum enn nå. Siden 2011 har arbeidsledigheten gått ned og det har blitt om lag 300 flere bedrifter. Vi har gode resultater og enormt mye å glede oss over. Den neste fireårsperioden vil vi fortsette vår satsing på å skape arbeidsplasser, styrke skolen og forbedre helsetjenestene i hele kommunen. Målbevisst arbeid gir resultater. Vi vil ha med alle gode krefter i arbeidet med å gjøre Elverum til et enda bedre sted å bo.

Næringslivet går godt, de kommunale tjenestene blir stadig forbedret, vi investerer for fremtiden og ligger langt fremme på en rekke områder

Vi har likevel et hjertesukk å komme med. Til tross for alt det positive som skjer får vi stadig høre svartmaling fra opposisjonen, spesielt fra Elverum Arbeiderparti. Dette både i lokale media, i sosiale media og i kommunestyret. Vi synes det er synd at opposisjonen snakker ned Elverum i altfor mange sammenhenger. Eksemplene er tallrike. Elverum Ap har eksempelvis anklaget oss for at vi somler og sitter med hendene i fanget, og det har blitt hevdet at vi bygger ned velferden.

Ordførerkandidat Lillan Skjærvik har brukt ord som «dramatisk» for å beskrive situasjonen i næringslivet i Elverum. Senest i forrige uke var et sentralt medlem av Elverum Arbeiderpartis kommunestyregruppe ute på sosiale medier og snakket ned betydningen av den svært positive etableringen i Sperre-lokalene. Slike holdninger og omtale bidrar ikke til å bygge stolthet og vekstkraft, det bidrar i stedet til destruktive diskusjoner og svekket omdømme for Elverum.

Den reelle situasjonen er en helt annen enn det Elverum Ap forsøker å beskrive. Næringslivet går godt, de kommunale tjenestene blir stadig forbedret, vi investerer for fremtiden og ligger langt fremme på en rekke områder. Sannheten er at Elverum blomstrer med dagens politikk!

Elverum har enorme muligheter dersom vi fortsetter på dagens kurs. Du som velger kan bidra til en fortsatt positiv utvikling ved å stemme på et av våre fem partier. Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet Team Elverum vil arbeide for deg også i neste fireårsperiode. Sammen vil vi utvikle Elverum videre! Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags