Intercity til Elverum

Av
DEL

MeningerI 2026 fastI 2026 fastslår Bane Nord at togstrekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger skal være elektrifisert, helt i tråd med bestemmelser i Nasjonal Transportplan. Men i første rekke handler dette om godstog. Det vil si tømmertog fra Gudbrandsdalen til Sverige via Hamar og Elverum. I Elverum skal det bygges en tilsving utenom Elverum stasjon og ditto på Kongsvinger slik at togene slipper å snu på Elverum stasjon.

Men hva med persontrafikken til Elverum stasjon? Skal stasjonen flyttes til den nevnte tilsvingen inne på Terningmoen? Eller skal strømmen legges helt inn på nåværende stasjonsområde? Dette er et meget viktig spørsmål for befolkningen i Elverum. Dersom elektriske tog kan trafikkere strekningen Elverum-Hamar, kan neste steg være å bli en del av Intercity-tilbudet. I 2026 lover regjeringa å ha ferdig dobbeltspor til Hamar og det betyr igjen at fire tog kan ankomme Hamar hver time. Ett av disse togene kan kjøre videre til Lillehammer og ett til Elverum. I så fall kan vi få timesavgang fra Elverum til Oslo.

Blir dette blir en realitet, vil Oslo/Gardermoen bli en del av jobbmarkedet for folk som bor i Elverum og vice versa.

Men stikkordet er strøm til stasjonen. For å få til det må enten Rv 25-brua heves eller jernbanen senkes. Problemet er høyden under brua. I Statens Vegvesens alternativ 1 og 2 i overordnet vegsystem i Elverum er det tatt hensyn til dette og SVV foreslår å heve brua på riksvegen. Elverum Arbeiderparti har hele tiden gått inn for alternativ 2 og vi gjør det fortsatt. Vårt valg i vegsaken gir dermed en løsning for elektrisitet helt inn til nåværende stasjon. Og mulighet for intercitytog til Elverum.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags