Trafikksituasjonen på Hanstad

Av
DEL

MeningerKommentar til reportasjen i Østlendingen 7. september.

Meg bekjent har det aldri forekommet en vegstrid på Hanstad.

Faktakunnskap:

Reguleringsplanen fra midten av 80-tallet (ikke 1996 som nevnt) lå til grunn for at beboere langs Johan Falkbergets veg bygget boligene sine der. Vi ble informert om reguleringsplanen som innebærer forlengelse av Welhavens veg og den planlagte Østsidevegen. Det var aldri ment at Johan Falkbergetsveg skulle være en inn/utfartsvei!!

Planen skulle være kjent for dem som har satt seg inn i den, og dette er m.a.o. gammelt nytt for dem som har fulgt med i timen. At kommunen ikke har prioritert å gjennomføre vedtatt plan, har fått store konsekvenser ift. trafikkbelastning på nettopp Johan Falkbergetsveg. Denne vegen skulle på lik linje med f.eks. Barbra Rings veg og Camilla Colletsveg være en boligfeltsveg, ikke en inn/utfartsveg som den fungerer som nå.

Store forandringer har skjedd siden midten av 80-tallet, Hanstad har vokst med flere 100 prosent, men ingen tiltak er igangsatt ift. den utilsiktede trafikkbelastningen.

Konsekvensen av dette er at det meste av trafikken på søndre Hanstad nå sluses gjennom J. Falkbergetsveg, inn mot barnehage og skole.

Det er ikke sånn at noen har blitt inkludert i arbeidet med nytt vegsystem på Hanstad. Det er pga. vedtatt reguleringsplan, som aldri har blitt gjennomført, at berørte parter langs vegen har engasjert seg! Det har foregått gjennom flere tiår, og tålmodigheten har etter hvert blitt tynnslitt. Handling må nå til.

Mange som vil bli berørt av opprinnelig (og fornuftig) plan, kaster seg nå inn i det som kalles «vegstrid», siden de personlig vil bli berørt.

Jeg har sett lite til engasjementet underveis, interessen og engasjement oppstår når man ser ut til å bli «rammet» personlig.

Det kan ikke være sånn at tålmodige beboere skal straffes fordi kommunen ikke har evnet gjennomføre vedtatt plan, og at de som velger flytte til etter hvert skal belønnes fordi at opprinnelig plan ikke passer dem.

«En forlengelse av Welhavens veg vil ikke løse problemene» (sitat), sier en av beboerne som vil bli sterkt berørt siden vedkommende vil få forlengelse av vegen foran huset sitt. Det er korrekt, det vil ikke løse problemene, men trafikken vil i alle fall fordeles slik at ikke beboere langs en boligfeltsveg alene skal måtte lide grunnet trafikkbelastning som aldri var intensjonen.

Kostnadsmessig vil nok forlengelse av Welhavens veg være overkommelig, og inntil planlagt Østideveg etableres, vil dette være en bedre løsning enn den som forekommer i dag.

Det kommer også forslag om å revidere gammel reguleringsplan, men med den erfaringen vi har med kommunen ift. å gjennomføre opprinnelige plan, vil det ta enda flere tiår før noe skjer. Hvis jeg forstår de «uenige» rett er det store trafikkproblemer på Hanstad, som raskt bør løses.

Vi må forvente/kreve en løsning på trafikkproblemene nå!!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags