Feilsitert om Engerdal Østfjell

Av
DEL

Meninger
I Østlendingen denne uken har Per Becker blåst opp en artikkel knyttet til uttalelser jeg har kommet med rundt en konflikt mellom EUL og grunneiere i Engerdal. For det første har jeg ingenting med å mene noe om konflikten i seg sjøl; den står mellom to parter jeg ikke har noen forbindelse til eller noe med å mene noen ting om. Dette er ikke mitt anliggende.

Som kommunestyrepolitiker ble jeg kontaktet med spørsmål om Ellen Fauskes rolle som leder i Engerdal Sp kunne bli oppfattet av enkelte å være problematisk. Til det forsøkte jeg å gi en generell betraktning der jeg til Per Becker sier «at alle som innehar en rolle i en liten kommune som Engerdal bør forvente at folk stiller spørsmålstegn ved om roller blir blandet». Per Becker har sitert meg i Østlendingen med at (…) «Hun bør være klar over at mange nok vil lure på om hun bruker lederrollen i Sp til sin fordel i fjellkonflikten» (…) Dette er en klar feilsitering.

At Ellen Fauske er leder i Engerdal Sp har jeg først og fremst ingenting med, såfremt jeg ikke plutselig skulle bli medlem av Senterpartiet

På spørsmål fra Becker til meg om akkurat dette svarte jeg «at dette har ikke jeg noe grunnlag for å si noe om». At Ellen Fauske er leder i Engerdal Sp har jeg først og fremst ingenting med, såfremt jeg ikke plutselig skulle bli medlem av Senterpartiet. Jeg er dessuten veldig glad for at alle og enhver tar på seg verv med ønske om å utgjøre en forskjell, og jeg ønsker Ellen Fauske lykke til videre i et viktig verv. Senterpartiet jobber for mange saker jeg synes er viktig, ikke minst i kampen mot sentralisering, distriktsvennlig politikk og i rovdyrpolitikken.

Når Per Becker og Østlendingen lager slike saker er de samtidig med på å gjøre det mindre attraktivt å uttale seg i media. På sikt gjør dette at debatter uteblir fra media, noe som er et demokratisk problem i seg sjøl.

Hedmark Revisjon viser til at formannskapet og ordfører i ønske om å få til ny grunneierforening i kommunen har gjort grove overtramp. Det hadde vært ønskelig at Per Becker og Østlendingen brukte sitt samfunnsansvar til å se kritisk på demokratiske beslutningsprosesser i Engerdal, heller enn å så splid der splid ikke eksisterer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags