Verdien av folkehelsearbeid

Av
DEL

Meninger
Det finnes mange måter å gjøre verdivurderinger på, men det er ikke alt det er like enkelt å slå fast verdien på. Folkehelsearbeid er et vrient område i så måte.

I forretninger måler man gjerne verdier i kroner og hvor mye en investerer og hvor stor fortjeneste den investeringen gir. Det er ikke så lett med folkehelsetiltak. En ulempe med folkehelsetiltak er at de skal implementeres i kommuner med vidt forskjellige forutsetninger slik som arbeidsmarked, kommuneøkonomi, antall innbyggere, type og omfang av helseproblemer i befolkningen, og mange andre faktorer som påvirker valg og effekt av folkehelsetiltak.

Det gjør det vanskelig å vite hva tiltak koster, fordi et tiltak som koster en viss sum i Løten, vil ikke koste det samme i Elverum. Det gjør også at vi vet lite om hva som fungerer under hvilke omstendigheter. Det som fungerer i Oslo, trenger ikke å fungere i Elverum. Disse vurderingene blir enda mer krevende av at kommunebudsjettet er stramt for da har en heller ikke økonomisk valgfrihet.

Jeg ser ofte at budsjettdiskusjoner handler om kroner, og jeg etterlyser mer diskusjon om de etiske og sosiale vurderingene en gjør i budsjettprioriteringer

Så hvordan velger en egentlig hva en prioriterer om en ikke vet nok om hva som virker hvor, hvor mye det koster og hva en får igjen av det og når en attpåtil har dårlig råd? Det er ikke et fasitsvar på det, men det er klart at betydningen av å benytte evidensbaserte tiltak blir enda viktigere fordi en kan anta at det som ser ut til å virke best gir mest verdi for pengene. Deretter er det vesentlig å ta med sosiale hensyn sånn som å ta vare på dem som sliter mest og samtidig også ivareta befolkningen i sin helhet.

En må vurdere om tiltakene skal være forebyggende eller behandlende. Om det skal utrydde problemet eller redusere konsekvenser. Og en må vurdere hva slags innhogg tiltaket gjør i budsjettet. Jeg ser ofte at budsjettdiskusjoner handler om kroner, og jeg etterlyser mer diskusjon om de etiske og sosiale vurderingene en gjør i budsjettprioriteringer.

Budsjett er oppstilling av penger, men de pengene påvirker og angår mange områder av menneskers liv. Jeg lurer på om det er mulig å bli mer konkret om hva tiltak koster, hvilken effekt de har og hvilke sosiale og etiske vurderinger som blir tatt med i budsjettprioriteringer?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags