Stiftelsen Folldal Gruver

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger
Folldal kommune har bidratt over sitt driftsbudsjett med midler direkte til Stiftelsen Folldal Gruver i svært mange år. Jeg tror at de aller fleste i Folldal ser viktigheten av det industrielle kulturminne Folldal gruver, og jeg tror at alle ønsker Stiftelsen Folldal Gruver det beste. Samtidig har vi som folkevalget et ansvar for å forvalte de ressursene som er gitt oss på en god måte. Vi bør minne hverandre om at det er fellesskapets ressurser vi forvalter, – ikke våre egne!

For over ett år siden var kommunestyret i Folldal såpass bekymret for driften og den økonomiske utviklingen i SFG at kommunestyret mente det var viktig å bidra med mer kompetanse i styret for stiftelsen. Kommunestyret mente videre at situasjonen var såpass kritisk at det var nødvendig med en ny styreleder for å kunne snu den uheldige utviklingen fra 2016 og 2017. Ut fra dette fattet kommunestyret et flertallsvedtak med vilkår for tildelingen av 150.000,- i tilskudd til SFG over kommunens driftsbudsjett for 2018.

Det bør være kjent at det er rådmannens oppgave både å påse at saker som legges frem er forsvarlig utredet OG det er rådmanns oppgave å gjennomføre lovlig fattede vedtak

I saksutredningen fra rådmann til kommunestyret i saken som ble fremmet i desember 2018 står det at dette vedtaket fra 2017 må anses å være «en alvorlig inngripen i stiftelsens autonomi». Det er oppsiktsvekkende med denne typen av påstander i en saksutredning. Det bør være kjent at det er rådmannens oppgave både å påse at saker som legges frem er forsvarlig utredet OG det er rådmanns oppgave å gjennomføre lovlig fattede vedtak. Her foreligger det et vedtak fra desember 2017 og det er vanskelig å se at rådmann har gjort sitt for å få vedtaket iverksatt. Det foreligger faktisk ikke spor av at dette har skjedd.

Så til saksutredningen: Som nevnt skal vi kunne ha tillit til at saksutredninger som vi får lagt frem er forsvarlig utredet. Dette er nedfelt både i kommuneloven og i vårt eget reglement. På godt norsk betyr dette at sakens ulike sider blir belyst og at det som legges frem ikke er noe partsinnlegg, men et grunnlag for god politiske debatt og meningsdannelse hos kommunestyret. Flere av de folkevalgte i denne kommunen er blitt gjort kjent med at det har vært uttrykt bekymring også fra andre personer med god innsikt i stiftelsen SFG. Vi har til og med informasjon om at rådmannen har blitt orientert skriftlig om det som har vært opplevd som uheldig. Dette dokumentet ser ikke ut til å være postført og det har ikke kommet kommunestyret i hende i forbindelse med behandling av saken. Dette er kritikkverdig.

Utenfra ser den økonomiske situasjonen til stiftelsen alvorlig ut

Hvorfor gikk det ett år uten at driftstilskuddet for 2018 har blitt utbetalt? Hvilke grep har styret i SFG tatt for å komme i bedre dialog med kommunen, og for å oppfylle vilkår som var satt? Svært lite – inntil det aller siste: Først nå høsten 2018 har SFG og kommunen kommet i dialog.

Samlingslista ser svært positivt på at næringssjefen i kommunen har tatt fornyet initiativ overfor daglig leder i Stiftelsen Folldal Gruver vinteren 2018/2019. Og at det på grunnlag av god dialog mellom disse to ser ut til å bli en skisse til løsninger for stiftelsen. Vi håper det beste for de prosessene som skal til for å få til forsvarlig drift av SFG fremover.

Utenfra ser den økonomiske situasjonen til stiftelsen alvorlig ut. Av åpne nettsteder kan vi lese oss frem til nedslående tall fra 2016 og 2017 med henholdsvis et underskudd på 516.000,- og 239.000,-. Formannskapet har nylig fått et estimat på underskuddet for 2018 på minst 300.000,-. Dette betyr at SFG har hatt et underskudd på til sammen over en million kroner på tre år. Det er dette kommunestyret har vært bekymret for. Det er derfor tilskuddet har blitt holdt tilbake. Det er derfor kommunen ønsker mer kompetanse i styret, fortrinnsvis som styreleder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags