Elektrisk energi er en mangelvare i Europa. Mye av energien produseres med bruk av fossilt brensel. For å redusere utslipp av CO2 bygges det vindturbiner og solenergipaneler. Disse energiformene er ikke stabile og kullkraftverkene må opprettholdes for bruk når det ikke blåser. Nå vil ikke tyskerne bygge flere nye vindturbiner og ødelegge naturen i eget land, men i Norge er de velkommen, her får de til og med tilskudd til oppstart og til drift (grønne sertifikater)!!! Nå er elektrisk kraft også kommet på børs, noe som kapitalinteresser vet å utnytte til egen fordel.

Norge har overskudd av fornybar vannkraft som er stabil og etterspurt og utenlandske interesser vil gjerne etablere datasentre her. Datasentrene har et enormt kraftbehov ikke minst for å produsere kryptovaluta. Med det behovet vil vårt overskudd fort bli spist opp. Ikke nok med det, til disse datasentralene får de kjøpe strømmen billigere enn markedspris og skattereglene er gunstige. Vi selger strøm som vi ikke har, på billigsalg, og må importere kullkraft til en høyere pris i stedet. Det gir også myndighetene påskudd til å tilstrebe bygging av vindkraft her i landet til enorm skade på vår natur.

Når det er alminnelig internasjonal enighet om at utslippene må ned, gjør våre myndigheter det motsatte. Det er grenser for hvor mye elektrisk kraft vi kan bruke og da må vi redusere vårt forbruk, og ikke øke det. Vi kan leve godt uten de voldsomme datasentralene og kryptovaluta.